Island

Oficiálny názov štátu: Islandská republika / Lýdveldid Island (island.) / The Republic of Iceland (angl.)
Hlavné mesto: Rejkjavík / Reykjavík (island.) / Reykjavik (angl.)
Úradný jazyk: islandčina
Rozloha: 103 125 km²
Počet obyvateľov: 364 134 
Administratívne členenie: 8 regiónov s 23 okresmi
Mena: Islandská koruna (ISK)

Island je ostrovný štát ležiaci v severozápadnej časti Európy na rozmedzí dvoch oceánov, Severného ľadového a Atlantického oceánu a nachádza sa neďaleko severného polárneho kruhu a Grónska. Výnimočná príroda Islandu je chránená v troch národných parkoch. Národný park Thingvellir bol v roku 2004 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Island nie je členskou krajinou Európskej únie, napriek tomu je však zapojený do programu Erasmus+, ktorý umožňuje výmenné pobyty študentov medzi partnerskými vysokými školami na Islande a v krajinách Európskej únie. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Systém vyššieho vzdelávania (Háskólar) na Islande je tvorený 7 univerzitami a vysokými školami (4 sú štátne a 3 sú súkromné s podporou štátu).

Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové. Štúdium sa delí na bakalársky stupeň (3 -4 roky), magisterský stupeň (2 roky) a doktorandský stupeň (3 roky). Doktorandské štúdium ponúkajú iba University of Iceland, Reykjavík University a Agricultural University of Iceland (v spolupráci s University of Iceland).

Štúdium niektorých vybraných odborov sa realizuje v spojenom 1. a 2. stupni štúdia a trvá 4-6 rokov. Absolvent štúdia získa titul kandidát (kandidatsgráða).

Islandské univerzity poskytujú veľa kurzov vyučovaných v angličtine. Význačné sú predovšetkým programy islandského jazyka a literatúry, glaciológie a geológie.

Na portáli http://study.iceland.is/ je aj zoznam študijných programov ponúkaných v anglickom jazyku.

Na väčšine vysokých škôl akademický rok trvá od septembra do mája a je rozdelený do 2 semestrov, jesenný a jarný. Jesenný semester zväčša začína začiatkom septembra a trvá do konca decembra, jarný semester trvá od januára do konca mája.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je ukončené stredoškolské štúdium. Podmienky prijatia, ako aj termíny podávania prihlášok stanovujú jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. Uchádzač sa o štúdium uchádza priamo na zvolenej vysokej škole, na Islande neexistuje centralizovaný systém na podávanie prihlášok na štúdium.

Prijatie na štúdium podmieňujú vysoké školy v prípade niektorých odborov (právo, medicína, ekonómia) splnením ďalších kritérií a/alebo absolvovaním vstupných testov.

Hlavné mesto Rejkjavík


Školné poplatky a životné náklady

Na štátnych univerzitách sa neplatí školné, iba ročný registračný poplatok - napr. na Islandskej univerzite ca. 480 eur (75 000 islandských korún). Na súkromných univerzitách sa platí školné a jeho výška je rôzna s ohľadom na  zvolený odboru ako aj vysokú školu. Napríklad na Rejkjavíckej univerzite je školné za semester bakalárskeho štúdiu vo všetkých odboroch pre občanov EÚ/EHP 1 900 EUR, v magisterskom štúdiu sa školné pohybuje podľa programu od 2 800 do 7 600 eur a v doktorandskom štúdiu od 2 800 do 3 100 eur.

Na pokrytie životných nákladov sú k dispozícii študentské pôžičky.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu na Islande nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii. 


Webové stránky

Štúdium:

http://study.iceland.is - informácie o štúdiu na Islande
www.hi.is - Islandská univerzita

 

Výskum:

www.euraxess.is - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

http://eng.menntamalaraduneyti.is - ministerstvo školstva, vedy a kultúry (stránka obsahuje aj informácie o islandských štipendiách)
www.mfa.is - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/oslo - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle (s pôsobnosťou pre Island)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt na Islande
www.iceland.is - informácie o krajine


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: