Izrael


Oficiálny názov štátu: Izraelský štát / Medīnat Yisra'el (hebr.), Dawlat Isrā'īl (arab.) / State of Israel (angl.)
Hlavné mesto: Tel Aviv / Tel Aviv (hebr., arab.) / Tel Aviv (angl.)
Úradný jazyk: hebrejský, arabský
Rozloha: 20 072 km²
Počet obyvateľov: 8,7 mil.
Administratívne členenie: 6 oblastí - Severná, Centrálna, Južná, Jeruzalem, Tel Aviv a Haifa
Mena: nový izraelský šekel (NIS) (ILS)

Vysokoškolské vzdelanie hrá kľúčovú úlohu v ekonomickom a sociálnom rozvoji krajiny. Prvé vysokoškolské inštitúcie v krajine vznikli v roku 1924 (Technion v Haife) a v roku 1925 (Hebrejská univerzita v Jeruzaleme). Cieľom bolo prilákať židovských študentov a akademických pracovníkov zo zahraničia. Rozmach zaznamenali po vzniku samostatného štátu (1948). V medzinárodnom rebríčku vysokých škôl (Academic Ranking of World Universities - ARWU) sa v prvej stovke umiestila jedna izraelská inštitúcia – Weizmannov výskumný inštitút (93. miesto).


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Izraeli poskytuje 9 univerzít, 31 vysokých škôl (college) a 21 pedagogických vysokých škôl. Na činnosť vysokoškolských inštitúcií dohliada štátny kontrolný orgán Rada pre vysokoškolské vzdelávanie. Všetky izraelské univerzity a 41 vysokých škôl sú verejné, 11 vysokých škôl je financovaných zo súkromných zdrojov.

Hlavný rozdiel medzi vysokoškolskými inštitúciami spočíva v akademickom titule, ktorý inštitúcie udeľujú, a v miere ich orientácie na výskumu. Univerzity udeľujú bakalárske, magisterské a doktorandské tituly a sú inštitúciami, ktoré sú najviac zamerané na výskum. Vysoké školy (college) udeľujú bakalárske a magisterské tituly a pedagogické vysoké školy učiteľského udeľujú bakalárske a magisterské tituly v odbore vzdelávanie. Všetky typy inštitúcií ponúkajú aj krátkodobé programy a študijné programy, ktoré nevedú k získaniu titulu.

Študenti magisterského alebo doktorandského štúdia a postdoktorandi môžu pracovať ako výskumní alebo pedagogickí asistenti vo svojom študijnom odbore, a to na čiastočný pracovný úväzok. Iní študenti nesmú v Izraeli pracovať.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou požiadavkou na prijatie je ekvivalent hebrejskej maturity (napr. medzinárodný bakalaureát, International Baccalaureate – IB) alebo SAT (Scholastic Aptitude Test) resp. GRE (Graduate Record Examinations na prijatie na magisterské štúdium) či izraelský test „Israeli Psychometric Exam“ a znalosť hebrejčiny a angličtiny. Podľa toho, akú kombináciu odborov si uchádzač zvolil, musí splniť ďalšie požiadavky pre prijatie, ktoré môžu mať jednotlivé katedry odlišné. Viaceré izraelské vysoké školy ponúkajú programy aj v anglickom jazyku. Väčšina Izraelčanov začína študovať na vysokých školách vo veku 21 rokov, po absolvovaní povinnej vojenskej služby, ktorá je trojročná pre mužov a dvojročná pre ženy.


Školné poplatky a životné náklady

Školné na izraelských vysokých školách sa líši v závislosti od programu a inštitúcie. Výška poplatkov za medzinárodné bakalárske programy je približne 11 000 - 15 000 dolárov ročne. Magisterské študijné programy sa pohybujú od 10 000 do 30 000 dolárov ročne. V prípade doktorandského štúdia hostiteľská inštitúcia uhradenie školného spravidla od študenta nepožaduje.

Životné náklady sú vo výške 600-800 eur/mesiac.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Izraeli nájdete v Bulletine SAIA 4/2010.


Webové stránky

Štúdium:

https://studyisrael.org.il - informácie o štúdiu v Izraeli, zoznma vysokých škôl. štipendiá
www.universities-colleges.org.il - informácie o vysokoškolskom štúdiu
www.israelstudy.net - konzorcium piatich najväčších izraelských univerzít
www.che.org.il - Rada vysokých škôl
www.nite.org.il  informácie o teste „Israeli Psychometric Exam“, ktorý môže nahradiť maturitu

 

Výskum:

http://ec.europa.eu/euraxess/- národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.gov.il/en/departments/ministry_of_education - ministerstvo školstva 
www.mfa.gov.il  - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/telaviv - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tel Avive
https://embassies.gov.il/bratislava - Izraelské veľvyslanectvo v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Izraeli


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: