Kanada

Oficiálny názov štátu: Kanada / Canada, Le Canada (miest.) / Canada (angl.)
Hlavné mesto: Ottawa
Úradný jazyk: angličtina, francúzština
Rozloha: 9 984 670 km²
Počet obyvateľov: 38 mil.
Administratívne členenie: 10 provincií a 3 teritóriá
Mena: kanadský dolár (CAD)

Kanada je federáciou 10 provincií a 3 teritórií  a podľa kanadskej ústavy školstvo spadá do kompetencie vlád jednotlivých provincií a teritórií. Na federálnej úrovni neexistuje ministerstvo školstva ani iný podobný úrad, a teda v Kanade nie je jednotný systém školstva. Za miesto svojho štúdia si vyberie Kanadu každoročne viac ako 500 000 zahraničných študentov. Vysokoškolské vzdelanie získané v Kanade je uznávané na celom svete a školské poplatky patria k najnižším v anglicky hovoriacich krajinách.


Vysokoškolské vzdelávanie

V Kanade poskytuje vysokoškolské vzdelávanie viac ako 100 inštitúcií – verejných aj súkromných neziskových univerzít a odborných vysokých škôl (colleges), ktoré ponúkajú viac ako 15 000 študijných programov vo všetkých troch stupňoch – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. V Kanade si môžete vybrať  od malých univerzít s intímnym vzdelávacím prostredím až po veľké výskumné univerzity s celosvetovou reputáciou. Medzi 250 najlepších univerzít sveta  patrí  11 kanadských univerzít. 

Vyučovacím jazykom na vysokých školách je angličtina a francúzština. Akademický rok spravidla trvá od septembra do mája. Na niektorých školách sa delí na semestre (jesenný, jarný), na niektorých na trimestre (jesenný, jarný, letný).

Rozhodujete sa pre odbornú vysokú školu (College) alebo univerzitu?

Vysokoškolské štúdium v Kanade poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (College). Študenti si môžu zvoliť aj kombináciu odbornej vysokej školy a univerzity, pričom okrem teoretickej prípravy a kritického myslenia získajú aj praktické zručnosti. Je možné začať diplomové štúdium na odbornej VŠ a následne preniesť získané kredity a dokončiť štúdium na univerzite alebo naopak začať štúdium na univerzite a neskôr navštevovať odbornú VŠ, ktorá je zameraná na získanie potrebných zručností pre úspešnú kariéru.

Univerzity

Na univerzitách v Kanade prebieha štúdium v troch stupňoch: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom / doktorskom. 
• 3 – ročné bakalárske štúdium (Bachelor’s degree); predpoklady – maturitné vysvedčenie
• 4 – ročné bakalárske štúdium (Bachelor’s with Honours); predpoklady – maturitné vysvedčenie
• 1 až 2 – ročné magisterské štúdium (Master’s degree); predpoklad – bakalársky diplom
• 3 až 5 - ročné doktorandské štúdium (PhD or doctoral studies); predpoklady – magisterský diplom

Niektoré univerzity ponúkajú aj kratšie programy ukončené vysvedčením/odborným diplomom výhodné pre zahraničných študentov, ktorí si potrebujú zvýšiť kvalifikáciu popri zamestnaní.

Odborné vysoké školy (College)

pripravujú študentov na konkrétnu pracovnú pozíciu prostredníctvom prakticky zameraného kariérneho štúdia. Takéto študijné programy poskytujú vysoké školy aplikovaných vied a technológií, komunitné vysoké školy, technologické inštitúty alebo politechniky. Odborné vysoké školy poskytujú aplikované štúdium v bakalárskom stupni, neponúkajú však magisterské alebo doktorandské programy.

V Quebeku musia stredoškolskí študenti absolvovať tzv. CÉGEP (collèges d’enseignement général et professionnel), ak chcú pokračovať v štúdiu na univerzite.


Podmienky prijatia

Podmienky prijatia stanovujú jednotlivé vysoké školy. Pri prijatí na bakalárske štúdium je to spravidla maturita alebo jej ekvivalent a znalosť jazyka. Väčšina kanadských univerzít s vyučovacím jazykom anglickým akceptuje test TOEFL. Univerzity s vyučovacím jazykom francúzskym spravidla majú vlastné jazykové testy.


Školné poplatky a životné náklady

Vstupné poplatky:  50 – 150 CAD za prihlášky, cca 25 CAD/ univerzitu za uznanie dokladov, 200 CAD/ vstupný test,  poplatky za odborné testy ako sú GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS cca 20 CAD/univerzitu.

Bakalárske štúdium: od 1 800 do 20 000 CAD/rok.

Magisterské štúdium: od 2 500 do 18 000 CAD/rok.

Doktorandské/PhD štúdium: od 2 500 do 17 000 CAD/rok.

Náklady na ubytovanie, stravu, miestne cestovné a študijné materiály: cca 1200 CAD/rok.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Kanade nájdete v Bulletine SAIA 4/2015.


Webové stránky

Štúdium

www.educanada.ca - Oficiálna stránka kanadskej vlády o štúdiu v Kanade
www.studycanada.ca – Kanadské vzdelávacie centrum
www.studyincanada.com - Vyhľadávanie univerzít, jazykových škôl
www.cicic.ca – Centrum pre uznávanie dokladov o vzdelaní
www.accc.ca – Asociation of Canadian Community Colleges
www.nacc.ca – Asociácia súkromných inštitúcií pre profesionálne vzdelávanie
Vyhľadávanie študijných programov na univerzitách a odborných školách (college)
Vyhľadávanie PhD štúdia - informácie o doktorandskom štúdiu v Kanade

 

Výskum

www.ic.gc.ca - Inovácie, výskum a ekonomický rozvoj
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov
výskum v Kanade

 

Štipendiá

www.canada.gc.ca - informácie o študentských pôžičkách, grantoch a štipendiách pre domácich študento
www.scholarships-bourses.gc.ca - vyhľadávanie štipendií pre cudzincov na štúdium v Kanade

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie

www.canada.ca - Oficiálna stránka kanadskej vlády
www.international.gc.ca - ministerstvo zahraničných vecí
www.cmec.ca  - Rada ministrov vzdelávania
www.cbie.ca– Kanadský úrad pre medzinárodné vzdelávanie
www.mzv.sk/web/ottawa - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe
www.canadainternational.gc.ca/austria-autriche - Kanadské veľvyslanectvo vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Kanade
www.tradecommissioner.gc.ca/  - Pracovné príležitosti pre študentov, praktické informácie 


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: