Kazachstan


Oficiálny názov štátu: Kazašská republika / Kazakhstan Respublikasy (kaz.) / Republic of Kazakhstan (angl.)
Hlavné mesto: Nur-Sultan / Nur-Sultan (kaz.) / Nur-Sultan (angl.)
Úradný jazyk: kazaština, jazykom medzietnickej komunikácie je ruština
Rozloha: 2 724 900 km²
Počet obyvateľov: 18,8 mil.
Administratívne členenie: 14 oblastí 
Mena: Tenge (KZT) 

Slovenská republika má s Kazachstanom podpísané memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania, ktoré upravuje aj výmenu študentov (v rámci magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov), pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Kazachstane poskytujú štátne a súkromné vysoké školy. Vyučovanie sa uskutočňuje v kazašskom, ruskom a na niektorých školách aj v anglickom alebo inom cudzom jazyku (tureckom, nemeckom). Uchádzač o štúdium musí ovládať jazyk na takej úrovni, aby zvládol štúdium.

Vysoké školy sa delia na:

  • štátne vysoké školy
  • štátne VŠ s osobitným postavením (národné)
  • štátne VŠ
  • štátne VŠ, ktoré pôsobia ako akciové spoločnosti
  • súkromné vysoké školy

Najvýznamnejšou kazašskou univerzitou je Národná univerzita Al-Farabiho, ktorá vznikla v roku 1934. Od roku 1991 nesie meno významného kazašského vedca a v roku 2001 jej bol dekrétom prezidenta priznaný osobitný štatút národnej univerzity. Má viac ako 16-tisíc študentov na 105 pracoviskách.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky program je ukončené stredoškolské vzdelanie (minimálne 12 rokov vzdelávania). Presné podmienky si stanovujú jednotlivé vysoké školy, od zahraničných uchádzačov sa môže vyžadovať znalosť vyučovacieho jazyka, zloženie skúšky, prípadne telefonický rozhovor alebo osobný pohovor.


Školné poplatky a životné náklady

Školné poplatky: Výška školného závisí od typu školy, ako aj zvoleného odboru. Pohybuje sa od 2 000 do 4 000 USD za rok.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Kazachstane nájdete v Bulletine SAIA 11/2016.


Webové stránky

Štúdium:

www.edu.gov.kz – ministerstva školstva a vedy
www.erasmusplus.kz – stránka národnej kancelárie programu Erasmus+; informácie o vysokoškolskom vzdelávaní, zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií

 

Ďalšie informácie:

www.edu.gov.kz – ministerstva školstva a vedy
www.mfa.kz - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/astana – Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nur-Sultan
www.gov.kz/memleket/entities/mfa-prague?lang=en – Kazašské veľvyslanectvo v Českej republike (s pôsobnosťou pre Slovensko)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Kazachstane
www.testcenter.kz – stránka Národného testovacieho centra; informácie o jednotnom národnom teste (UNT), informácie o vzdelávacích grantoch (pre občanov Kazachstanu)


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: