Kórea

Oficiálny názov štátu: Kórejská republika / Daehan Min-Guk (kór.) / Republic of Korea (angl.)
Hlavné mesto: Soul / Seoul (kór.) / Seoul (angl.)
Úradný jazyk: kórejský
Rozloha: 99 678 km²
Počet obyvateľov: 51,3 mil.
Administratívne členenie: 9 provincií, 6 metropolitných miest, 1 špeciálne mesto (Soul) a 1 špeciálne samosprávne mesto (Sejong)
Mena: Won (KRW)

Podľa legendy prvé kráľovstvo Ko-Choson vzniklo už v 24. storočí pr.n.l. Do 7. storočia trvalo obdobie Troch kráľovstiev (Paekche, Koguryo, Shilla). Dynastia Shilla zjednotila po prvýkrát celý polostrov v roku 676. Toto obdobie, zvané tiež zlatým vekom kórejskej kultúry, trvalo do 10. storočia. V rokoch 1392 až 1910 vládla Kórei dynastia Choson. V roku 1910 polostrov na 35 rokov obsadilo Japonsko. Po 2. svetovej vojne v roku 1945 bola Kórea rozdelená na Severnú a Južnú. Kórejská republika bola vyhlásená 15. augusta 1948. Medzi oboma Kóreami bola v 50. rokoch občianska vojna. Začiatkom 60. rokov KR nastúpila cestu úspešného ekonomického a spoločensko-politického rozvoja a zaradila sa medzi tzv. „4 ázijských tigrov“, ako jedna z najúspešnejších novoindustrializovaných krajín.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, ktorých je vyše 400. Existujú 3 typy: štátne, ktoré riadi kórejská vláda, verejné, ktoré riadi miestna vláda, a súkromné. Univerzity, ktoré zavádzajú internacionalizáciu, ponúkajú zahraničným študentom približne 30 % prednášok v anglickom jazyku (toto percento je vyššie v postgraduálnych programoch) a niektoré založili medzinárodné fakulty, kde sú všetky prednášky v anglickom jazyku. Mnoho univerzít zriadilo jazykové centrá, kde študenti môžu navštevovať intenzívny kurz kórejského
jazyka.

Školský rok sa skladá z 2 semestrov: od marca do augusta a od septembra do februára.


Podmienky prijatia na štúdium

Pri priímaní študentov sú univerzity autonómne. Od uchádzačov o prvý stupeň štúdia sa spravidla vyžaduje ukončené stredoškolské vzdelanie a znalosť jazyka.


Školné poplatky a životné náklady

Výška školného Výška školného závisí od typu školy. Na štátnych univerzitách je školné za semester od 2 000 do 5 100 USD, na súkromných od 3 000 do 7 000 USD. Najdrahšie je štúdium medicíny. Poplatok za prihlášku sa pohybuje od 50 do 150 dolárov.  


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Kórei nájdete v Bulletine SAIA 11/2010.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinkorea.go.kr – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu v Kórei
www.niied.go.kr – kórejský Národný inštitút pre medzinárodné vzdelávanie; stránka obsahuje informácie pre zahraničných študentov
www.keris.or.kr – Kórejské informačné centrum pre vzdelávanie a vedu
www.topik.or.kr – informácie o štandardizovanom teste z kórejčiny (Test of Proficiency in Korean – TOPIK)

 

Výskum:

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/south-korea - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.moe.go.kr – ministerstvo školstva, vedy a kultúry
www.mofat.go.kr – ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
www.mzv.sk/web/seoul - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule
http://overseas.mofa.go.kr/sk-sk/index.do - Veľvyslanectvo Kórejskej republiky na Slovensku
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Kórei


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: