Lichtenštajnsko

Oficiálny názov štátu: Lichtenštajnské kniežatstvo / Fürstentum Liechtenstein (nem.) / Principality of Liechtenstein (angl.)
Hlavné mesto: Vaduz / Vaduz (nem.) / Vaduz (angl.)
Úradný jazyk: nemecký
Rozloha: 160 km²
Počet obyvateľov: 38 tis.
Administratívne členenie: 2 kraje (Oberland, Unterland), 11 obcí - Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz
Mena: lichtenštajnský frank (len mince), švajčiarsky frank (CHF)

Lichtenštajnsko je konštitučná, dedičná monarchia založená na demokratickom a parlamentnom systéme. Nie je členom Európskej únie (EÚ), ale je členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Napriek tomu je však zapojené do programu Erazmus+, ktorý umožňuje výmenné pobyty študentov medzi partnerskými vysokými školami na Islande a v krajinách Európskej únie. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Lichtenštajnsku poskytujú dve univerzity, ktoré sú štátom akreditované a môžu udeľovať vysokoškolské tituly:

Lichtenštajnský inštitút (Liechtenstein-Institute) je výskumným inštitútom, ktorý je svojím zriadením podobný vysokej škole. Inštitút nemá právo udeľovať akademické tituly.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a znalosť cudzieho jazyka. O uznaní maturitného vysvedčenia pre účely splnenia podmienok na prijatie na bakalárske štúdium rozhoduje vysoká škola, na ktorú sa záujemca hlási.

Podmienky prijatia na jednotlivé programy a termíny pre podanie žiadosti stanovujú príslušné vysoké školy.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy


Školné poplatky a životné náklady

Štúdium na Lichtenštajnskej univerzite je spoplatnené. Študenti z krajín EÚ/EHP a Švajčiarska platia za semester školné vo výške 950 švajčiarskych frankov (900 eur).

Doktorandské štúdium na Súkromnej univerzite Lichtenštajnského kniežactva stojí 27 750 švajčiarskych frankov (25 500 eur) za 8 semestrov. Školné sa neuhrádza jednorázovo, ale je rozdelené do semestrálnych platieb. 

Študenti môžu počas štúdia pracovať, počas školského roka na 35% pracovný úväzok a počas prázdnin na plný úväzok. Uplatnia sa predovšetkým študenti s dobrou znalosťou nemeckého jazyka.

Priemerné životné náklady na mesiac sú vo výške 1500 švajčiarskych frankov (1400 eur).


Webové stránky

Štúdium:

www.enic-naric.net/liechtenstein.aspx - Stredisko na uznávanie dokladov

 

Ďalšie informácie:

www.regierung.li - Ministerstvo vnútra, vzdelávania a žvotného prostredia
www.regierung.li  - Ministerstvo zahraničných veci, spravodlivosti a kultúry
www.mzv.sk/web/brusel - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli (s pôsobnosťou pre Lichtenštajnsko)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Lichtenštajnsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: