Litva

Oficiálny názov štátu: Litovská republika / Lietuvos Respublikos (litov.) / The Republic of Lithuania (angl.)
Hlavné mesto: Vilnius / Vilnius (litov.) / Vilnius (angl.)
Úradný jazyk: litovský
Rozloha: 65 300 km2
Počet obyvateľov: 2,95 mil.(údaj z roku 2016)
Administratívne členenie: 10 vyšších územných celkov
Mena: Euro (EUR)

Litovské vysoké školy a univerzity ponúkajú komplexné spektrum medzinárodne uznávaných akademických programov, ktoré sú v súlade s Bolonským procesom Európskeho vysokoškolského priestoru - ukazovateľom kvality na celom svete. I preto majú litovské univerzity v ponuke viac ako 500 študijných programov v angličtine. Najstaršou litovskou univerzitou je Univerzita vo Vilniuse – Vilniaus universitetas, ktorá vznikla v roku 1579. V súčasnosti na nej študuje vyše 20-tisíc študentov, z toho vyše 1 200 zo zahraničia.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (tzv. kolegija). Oba typy sú verejné aj súkromné.  Poskytujú neuniverzitné vzdelávanie (iba na prvom stupni, vedúce k profesionálnej kvalifikácii) a univerzitné vzdelávanie, ktoré je trojstupňové (bakalárske – 4 roky, magisterské  – 1,5 až 2 roky a doktorandské – 4 roky). Odborné vysoké školy umožňujú získať odbornú kvalifikáciu, od roku 2007 majú niektoré z nich právo udeliť tzv. odborný bakalársky titul (profesinis bakalauras). Existujú aj univerzitné štúdiá kombinujúce prvý a druhý stupeň (tzv. vientisosios) zakončené magisterským titulom, v odboroch medicína, inžinierstvo, právo a teológia.

Vyučovacím jazykom je litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné programy aj v iných jazykoch.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie uznané v Litve, zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny. Určité množstvo programov je ponúkaných aj v iných jazykoch, konkrétne anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom. V prípade štúdia v niektorom z týchto jazykov sa vyžaduje doklad o znalosti príslušného jazyka.


Školné poplatky a životné náklady

Výška školných poplatkov v Litve závisí od inštitúcie, študijného programu a stupňa vysokoškolského štúdia. Priemerné ročné školné poplatky bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia sa pohybujú od 1 300 eur, školné na magisterskom stupni sa pohybuje od 2 300 eur na rok a priemerné ročné školné poplatky doktorandského štúdia v Litve sa pohybujú od 8 400 eur.

Priemerné životné náklady sa pohybujú od 350 do 800 eur mesačne.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Litve nájdete v Bulletine SAIA 3/2017, ktorého témou bolo štúdium v Pobaltí. 


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinlithuania.lt - informácie o štúdiu v Litve
www.lss.lt - Litovská únia študentov
www.smpf.lt - Servisné centrum pre akademické výmeny
www.skvc.lt/default/en - Centrum pre hodnotenie kvality vysokého školstva; súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

 

Výskum:

www.euraxess.lt - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.lms.lt - Litovská výskumná spoločnosť

 

Štipendiá:

www.studyin.lt/scholarships/  - ponuka štipendií

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.smm.lt - ministerstvo školstva, vedy a športu
www.urm.lt/default/lt/ - Ministerstvo zahraničných vecí Litvy 
www.mzv.sk/web/riga - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige (s pôsobnosťou pre Slovensko)
http://at.mfa.lt/at/de/  - Litovské veľvyslanectvo vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovensko)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup pobyt v Litve
www.nrcg.lt - National Resource Center for Vocational Guidance
www.vsf.lrv.lt - Litovský štátny fond pre podporu vedy a vzdelávania


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: