Lotyšsko

Oficiálny názov štátu: Lotyšská republika / Latvijas Republika(lot.) / The Republic of Latvia (angl.)
Hlavné mesto: Riga / Riga (lot.) / Riga (angl.)
Úradný jazyk: lotyšský
Rozloha: 64 589 km²
Počet obyvateľov: 1 955 000
Administratívne členenie: 110 municipalít a 9 miest
Mena: Euro (EUR)

Lotyši sa vyznačujú schopnosťou vymýšľať, prispôsobovať a vyvíjať, preto mnohé centrá pre výskum a inovácie stimulovali výrobu nových produktov a technológií v oblastiach ako sú napríklad bioekonómia, inteligentné materiály, inžinierske systémy, IKT a ďalšie. Lotyšsko môže byť skutočne hrdé na svoje inovatívne technologické riešenia liečby rakoviny, najlepšie štúdiové mikrofóny na svete, aerodynamické tunely a mnoho ďalších. Úzka spolupráca výskumných inštitúcií s univerzitami a využívanie moderných učebných postupov prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií študentov. V hlavnom meste Lotyšska, v Rige, má sídlo prestížna Lotyšská univerzita (Latvijas Universitāte), Technická Univerzita (Rīgas Tehniskā Universitāte), ale aj Univerzita Stradin (Rīgas Stradiņa Universitāte).  


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku zabezpečujú univerzity (universtäte) a inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného typu. Oba typy škôl sú verejné a súkromné. Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové: bakalársky stupeň trvá 3 až 4 roky (titul Bakalaurs), magisterský stupeň trvá 1 až 2 roky (titul Maģistrs), doktorandský stupeň trvá 3 až 4 roky. Bakalársky titul udelený po 3 - 4 rokoch štúdia sa považuje za kompletnú akademickú kvalifikáciu. Štúdium medicíny a zubného lekárstva je jednostupňové a trvá 5 až 6 rokov.

Akademický rok trvá 40 týždňov a je rozdelený na dva semestre – jarný a jesenný. Vyučovacím jazykom je lotyšský jazyk, univerzity ponúkajú študijné programy aj v angličtine. Systém hodnotenia ja na škále od 1 do 10, pričom 10 predstavuje najvyššiu známku.


Podmienky prijatia na štúdium

Záujemca o štúdium na bakalárskom stupni musí dokladovať maturitné vysvedčenie ekvivalentné lotyšskému maturitnému vysvedčeniu a mať znalosť lotyšského jazyka. Posúdenie dokladov o druhostupňovom (stredoškolskom) vzdelaní je v kompetencii Akademického informačného centra AIC. Prijatie na vysokú školu je spravidla podmienené zvládnutím vstupných testov. Podmienky prijímania stanovuje vysoká škola.


Školné poplatky a životné náklady

Pri vysokoškolských programoch hradí štát školné poplatky pre určitý počet študentov. Od zvyšných študentov môžu vysoškolské inštitúcie žiadať platenie školných poplatkov. Každý lotyšský študent má nárok na pôžičku od štátu.

Školné poplatky pre cudzincov sú stanovené podľa dohody s príslušnou vzdelávacou inštitúciou. Zahraniční študenti študujúci v Lotyšsku v rámci výmenných pobytov sú oslobodení od platenia školného (školné je hradené z rozpočtových zdrojov Lotyšskej republiky, ktoré sú pridelené príslušnej inštitúcii).


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Lotyšsku nájdete v Bulletine SAIA 3/2017.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinlatvia.eu - informácie o štúdiu v Lotyšsku
www.aic.lv - Akademické informačné centrum - ENIC/NARIC

Výskum:

www.euraxess.lv - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá: 

www.viaa.gov.lv - Štátna agentúra pre rozvoj školstva - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), informácie o štipendiách lotyšskej vlády

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.izm.gov.lv - ministerstvo školstva a vedy
www.mfa.gov.lv - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/riga - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige
www.mfa.gov.lv/en/austria/ - Lotyšské veľvyslanectvo vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovensko)
www.mzv.sk -podmienky pre vstup a pobyt v Lotyšsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: