Mexiko

Oficiálny názov štátu: Spojené štáty mexické, Estados Unidos Mexicanos (španielsky), Mexican United States (anglicky)
Hlavné mesto: Mexiko
Úradný jazyk: španielčina
Rozloha: 1 964 375 km²
Počet obyvateľov: 126,2 miliónov
Administratívne členenie: 32 federálnych štátov
Mena: mexické peso (MXN)

Mexiko, zďaleka najväčšie zo všetkých španielsky hovoriacich krajín, je považované za jedno z najdostupnejších miest pre študentov na štúdium v zahraničí, a to vďaka nižším nákladom na vyššiu životnú úroveň. V QS Best Student Cities 2019 sú Mexico City a Monterrey uvedené v prvej stovke celkovo, ako aj v top 20 z hľadiska cenovej dostupnosti.


Vysokoškolské vzdelávanie

Mexický systém vysokoškolského vzdelávania je v rebríčku QS Higher Education System System na 31. mieste. V rebríčku QS Latin America University Rankings 2019 je zastúpených viac ako 60 univerzít - z toho 14 tiež na QS World University Rankings® 2019.

Mozaika na budove UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), ktorá je najväčšou vysokou školou v Lat. Amerike 


Podmienky prijatia na štúdium

Ak chcú študenti získať prístup na vysokoškolské kurzy v Mexiku, musia mať minimálny stredný stupeň stredného stupňa (GPA) na strednej škole. Väčšina univerzít v Mexiku akceptuje kumulatívne 2,0 GPA v mierke 4,0. Študenti, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium, by mali mať maturitu.


Školné poplatky a životné náklady

Mexiko je považované za jedno z najdostupnejších miest pre študentov na štúdium v zahraničí, a to vďaka nižším nákladom na vyššiu životnú úroveň.

V QS Best Student Cities 2019 sú Mexico City a Monterrey uvedené v prvej stovke celkovo, ako aj v top 20 z hľadiska cenovej dostupnosti.

Aj keď sa priemerné celkové náklady na vysokoškolské vzdelávanie pohybujú okolo 5 000 USD ročne, dosť sa to líši. Verejné univerzity v Mexiku môžu za vysokoškolské programy účtovať iba 378 až 818 dolárov ročne, zatiaľ čo súkromné inštitúcie si budú účtovať podstatne viac, medzi 1 636 a 16 353 dolárov ročne.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie vysokoškolskom štúdiu v Mexiku nájdete v Bulletine 3/2014.


Webové stránky

Štúdium:

https://mextudia.com/ - štúdium v Mexiku
https://universidadesdemexico.mx/ - databáza mexických univerzít

 

Výskum:

www.conacyt.gob.mx - vládna stránka o vede a výskume
www.amc.edu.mx - Mexická akadémia vied
www.scielo.org.mx - vedecká elektronická knižnica SciELO pokrývajúca vybranú zbierku mexických vedeckých časopisov
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov pre Brazíliu, Latinskú Ameriku a krajiny Karibiku

 

Štipendiá:

https://www.queestudiar.org/extranjero/estudiar-en-mexico/ - základné informácie o štúdiu a o štipendiách v Mexiku 
http://sre.gob.mx – stránka ministerstva zahraničných vecí, informácie o štipendiách (v španielčine aj angličtine), on-line prihlasovanie

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.sep.gob.mx/wb – ministerstvo školstva
www.gob.mx/sre - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/mexico - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku
http://embamex.sre.gob.mx/austria - Mexické veľvyslanectvo vo Viedni (S pôsobnosťou pre Slovenskú republiku)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Mexiku
https://www.gob.mx/amexcid - Mexická agentúra pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: