Nový Zéland

Oficiálny názov štátu: Nový Zéland / New Zealand, Aotearoa (maorsky) / New Zealand (angl.)
Hlavné mesto: Wellington
Úradný jazyk: anglický jazyk, maorský jazyk
Rozloha: 268 838 km²
Počet obyvateľov: 4 951 500
Administratívne členenie: 6 oblastí, 57 okresov, 16 miest
Mena: Novozélandský dolár (NZD)

Nový Zéland je druhou najbezpečnejšou krajinou na svete s najnižšou mierou korupcie. Hrdí sa vzdelávacím systémom, ktorý patrí medzi najlepšie na svete - všetkých 8 univerzít patrí medzi 3 % najlepších univerzít na svete. Občania SR môžu na Novom Zélande stráviť 1-ročnú pracovnú dovolenku/working holiday na základe dohody medzi SR a NZ. Počas tohto pobytu môžu mladí ľudia (vo veku 18 až 35 rokov) v krajine študovať, cestovať a pracovať.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie zabezpečuje 8 štátom financovaných univerzít, 16 technologických a politechnických inštitútov a okolo 500 súkromných tréningových zariadení vrátane jazykových škôl. Univerzity poskytujú najvyššiu úroveň VS vzdelania buď výskumného alebo všeobecného akademického zamerania. Vysokoškolské štúdium prebieha v štyroch stupňoch. Prvý stupeň - bakalárske štúdium - podľa odboru trvá 3 - 5 rokov. Ďalšími stupňami sú 1-ročný bakalársky (honour degree), ročný magisterský (master degree) a 3-ročné doktorandské štúdium (PhD).

Na Novom Zélande je osem štátnych univerzít, bakalárske štúdium ponúka aj sedem súkromných škôl a sedem štátnych pedagogických inštitútov. Odborné kurzy ukončené diplomom ponúka aj viac ako dvadsať polytechník.

Zoznam 8 univerzít na Novom Zélande:

Auckland University of Technology
Lincoln University
Massey University
University of Auckland
University of Canterbury
University of Otago
University of Waikato
Victoria University of Wellington


Podmienky prijatia na štúdium

Prihlášky sa podávajú na formulároch, ktoré sa dajú stiahnuť z webstránok škôl. Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje maturitné vysvedčenie a doklad o jazykovej skúške. Univerzity ponúkajú aj prípravné kurzy na vysokoškolské štúdium (Foundation studies).

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Školné poplatky za vysokoškolské štúdium na Novom Zélande je nižšie ako v ostatných anglicky hovoriacich krajinách. Poplatky za celé bakalárske štúdium je od 22 000 do 32 000 NZD, postgraduálne štúdium stojí od 26 000 do 37 000 NZD, doktorandské štúdium stojí pre zahraničných študentov rovnako ako pre domácich od 6 50 do 9 000 NZD/rok.

Ak sa chystáte štdovať na Novom Zélande dlhšie ako jeden rok, musíte preukázať, že máte min. 15 000 NZD na prvý rok. V prípade kratších pobytov budete potrebovať min. 1250 NZD/mesiac.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu na Novom Zélande nájdete v Bulletine SAIA 4/2018.


Webové stránky

Štúdium:

www.newzealandeducated.com – informácie o štúdiu na Novom Zélande a o štipendiách novozélandskej vlády www.newzealandnow.govt.nz/studying-in-nz - štúdium na Novom Zélande
www.nzvcc.ac.nz - informácie o novozélandských univerzitách
Poplatky za štúdium na univerzitách
Sprievodca podávania prihlášky

 

Štipendiá:

www.newzealandeducated.com – informácie o štúdiu na Novom Zélande a o štipendiách novozélandskej vlády
hwww.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/ - informácie o štipendiách
http://scholarship-positions.com/category/new-zealand-scholarships/ - prehľad aktuálnych štipendií na Novom Zélande

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Výskum:

www.sciencenewzealand.org - výskumný prortál NZ
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/australia-nz - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov
Najnovšie výsledky výskumu
Vyhľadávanie vedeckých publikácií

 

Ďalšie informácie:

www.minedu.govt.nz – ministerstvo školstva
www.mfat.govt.nz - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/canberra - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre
www.mfat.govt.nz/ - Veľvyslanectvo Nového Zélandu vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt na Novom Zélande


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: