Poľsko

Oficiálny názov štátu: Poľská republika / Rzeczpospolita Polska (poľ.) / Republic of Poland (angl.)
Hlavné mesto: Varšava / Warszawa (poľ.) / Warsaw (angl.)
Úradný jazyk: poľština
Rozloha: 312 679 km2
Počet obyvateľov: 37,8 mil.
Administratívne členenie: 16 vojvodstiev (krajov)
Mena: zlotý (złoty, PLN)

Poľsko je 9. najväčšou krajinou v Európe. Na severovýchode krajiny sa nachádza aj prales – Bielovežský prales, ktorý patrí medzi najstaršie a najväčšie pralesy v Európe. Poliaci majú veľmi špecifický dabing. Celý film a všetky postavy oboch pohlaví dabuje jedna jediná osoba a v pozadí počuť aj originál filmu. Poľština patrí medzi najťažšie jazyky na svete. Poľská abeceda má iba 32 písmen a obyčajné „v“ v nej nie je. Poľsko sa môže pochváliť 17-timi nositeľmi Nobelovej ceny vrátane štyroch mierových cien a piatich cien za literatúru. Narodila sa tu Marie Curie Sklodowska – jediná nositeľka Nobelovej ceny v dvoch rôznych vedných odboroch. Aj slávny hudobný skladateľ Frederic Chopin sa narodil vo východnej časti stredného Poľska a takisto aj astronóm Mikuláš Kopernik ( 1473 – 1543 ), ktorý ako prvý vyhlásil, že Zem nie je stredom vesmíru.


Vysokoškolské vzdelávanie

Od akademického roku 2007/2008 je poľský vysokoškolský systém rozdelený do troch stupňov, korými sú: bakalársky (Licencjat, Inzynier), magisterský (Magister) a doktorandský (Doktor). Tento systém sa vzťahuje na všetky oblasti vzdelávania okrem práva, farmácie, veterinárneho lekárstva, medicíny a zubného lekárstva, ktoré sú stále založené na dvojstupňovom systéme (Magister a Doktor/PhD). Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, akadémie a technické univerzity a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne odbory. 


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie – świadectwo dojrzałości.  Podmienky prijatia závisia od jednotlivých univerzít a uchádzači by si ich mali overiť na webovej stránke univerzity podľa ich výberu. Spravidla je potrebné vyplniť prihlášku a priložiť výpis známok zo strednej školy (vysokej školy), ako aj doklad o unalostiach anglického jazyka (najčastejšie TOEFL certifikát). Niektoré univerzity požadujú odporúčania, motivačné listy a ďalšie dokumenty. Umelecké školy, ako aj niektoré katedry telesnej výchovy a niekoľko ďalších organizujú aj talentové skúšky a skúšky spôsobilosti.


Školné poplatky a životné náklady

Denné štúdium v ​​poľskom jazyku na štátnych vysokých školách je bezplatné pre poľských študentov a cudzincov, ktorí začínajú štúdium v ​​Poľsku za podmienok platných pre poľských občanov. Patria sem občania EÚ/EHP a študenti, ktorí sú držiteľmi Poľskej karty (Karta Polaka).

Všetci ostatní cudzinci sú povinní platiť školné, ktoré je v priemere nasledovné:

- 2 000 EUR ročne za prvý, druhý a spojený stupeň štúdia

- 3000 EUR ročne za doktorandské, postgraduálne a lekárske postgraduálne stáže, ako aj na vedecké, umelecké, odborné a postdoktorandské stáže,

- 3 000 EUR ročne za odborné kurzy a učňovskú prípravu,

- 2 000 EUR za ročný prípravný kurz poľského jazyka na začatie štúdia v poľskom jazyku

Poplatky na verejných a neverejných vysokých školách si stanovuje inštitúcia sama. Školné sa pohybuje od 2 000 do 6 000 EUR ročne a závisí od inštitúcie a študijného programu. V prípade magisterských programov sú tieto náklady približne 8 000 - 12 000 EUR ročne.

Životné náklady: 350 EUR/mesiac


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Poľsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2019


Webové stránky 

Štúdium:

www.studyinpoland.pl - informácie o štúdiu a živote v Poľsku
www.nawa.gov.pl - Národná agentúra pre akademické výmenné pobyty
www.go-poland.pl - portál pre zahraničných záujemcov o štúdium v Poľsku
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií a jazykových škôl

 

Výskum:

www.euraxess.pl - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov
https://nawa.gov.pl/en/scientists - programové možnosti pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

http://www.studyinpoland.pl/en/education/17-scholarships - štipendijné možnosti v Poľsku
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes - štipendijné programy NAWA 

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie: 

www.men.gov.pl - Ministerstvo národného vzdelávania Poľskej republiky
https://www.gov.pl/web/diplomacy - Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky
https://www.mzv.sk/web/varsava-en - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave
https://www.gov.pl/web/slowacja/ - Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Poľsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: