Portugalsko

Oficiálny názov štátu: Portugalská republika, República Portuguesa (portugalsky), The Portuguese Republic (anglicky)
Hlavné mesto: Lisabon
Úradný jazyk: portugalský
Rozloha: 92 152 km²
Počet obyvateľov: 10 813 834
Administratívne členenie: 18 okresov a 2 autonómne oblasti (Madeira a Azorské ostrovy)
Mena: Euro (EUR)

Najväčšou univerzitou v Portugalsku je Lisabonská univerzita (ULisboa) , ktorá sa nachádza v hlavnom meste krajiny. Bola založená v roku 1911, dnes má takmer 50 000 študentov. Univerzita Porto, v poradí druhá najväčšia univerzita v Portugalsku, patrí tiež medzi najvyššie umiestnené portugalské univerzity vo svetovom rebríčku a 10% jej študentov je medzinárodných. Bola založená v roku 1911 a je známa svojim silným akademickým výskumom. Najstaršia portugalská univerzita má viac ako 700-ročnú históriu: Univerzita v Coimbre bola založená v roku 1290 a dnes vzdeláva okolo 22 000 študentov. Táto univerzita využíva jednu z najväčších skupín medzinárodných študentov v Portugalsku.


Vysokoškolské vzdelávanie

V Portugalsku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie štátne a súkromné univerzity. Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú štátne polytechniky a súkromné inštitúcie. Univerzitné a polytechnické, štátne a súkromné vzdelávanie je kontrolované ministerstvom školstva a je také kompatibilné, že je možné prestúpiť z jedného typu na druhý. Počet prijímaných študentov v jednotlivých odboroch je vopred určený a schvaľuje ho ministerstvo školstva. Vyučovacím jazykom je portugalčina.

Universidade de Coimbra, najstaršia portugalská univerzita, zal. v roku 1290, dnes na zozname svetového dedičstva UNESCO


Podmienky prijatia na štúdium

Absolventom stredných škôl, ktorí chcú študovať v Portugalsku, sa odporúča kontaktovať vysokú školu v Portugalsku so žiadosťou o informácie o konkrétnych podmienkach prijatia na vysokú školu. Uchádzači o štúdium musia predložiť doklad o maturitnej skúške (overenú kópiu), úspešne zvládnuť prijímací pohovor a predložiť doklad o zdravotnom stave. Požadované dokumenty k prihláške na univerzitu: vyplnený formulár žiadosti, doklad o tom, že ste absolvovali prijímaciu skúšku (väčšinou pri prihlásení na bakalárske štúdium), uznaný certifikát s uvedením ukončenia strednej školy / bakalárskeho stupňa, prepisy akademických záznamov, motivačný list.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z portugalského jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Verejné portugalské univerzity a polytechniky môžu slobodne rozhodnúť o výške poplatkov za štúdium, ktoré musia študenti platiť. Študentom denného štúdia zapísaným na bakalárske a magisterské programy sa účtuje priemerné školné približne 950 - 1250 EUR za akademický rok. Portugalsko ponúka preukázateľne najnižšie životné náklady v západnej Európe. Cenovo dostupné je takmer všetko, od ubytovania až po potraviny.


Bulletin SAIA

Vysokoškolskému štúdiu v Portugalsku bol venovaný Bulletin SAIA 4/2019


Webové stránky

Štúdium:

www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách
www.4icu.org/pt - zoznam (ranking) univerzít a inštitúcii vyššieho vzdelávania v Portugalsku
www.naricportugal.pt/naric – portugalský NARIC, informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní
www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple – webová stránka Lisabonskej univerzity, na ktorej možno nájsť informácie o certifikátoch z portugalského jazyka PLE
www.portugal.sk – Portugalský inštitút; informácie o kurzoch portugalčiny, informácie o Portugalsku

 

Výskum:

www.euraxess.pt – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.instituto-camoes.pt – Inštitút Camões (portugalská štipendijná agentúra), štipendiá pre cudzincov do Portugalska, prihlasovanie sa na štipendiá

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.dges.gov.pt/en/pagina/dges - ministerstvo školstva 
www.min-nestrangeiros.pt - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/lisabon - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone
bratislava@mne.pt  - Portugalské veľvyslanectvo v Slovenskej republike
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Portugalsku
www.portugal.gov.pt – portál verejnej správy, odkazy na ministerstvá, časť stránky sa venuje dejinám, kultúre a zemepisu krajiny a upozorňuje na najzaujímavejšie zdroje informácií on-line
www.crup.pt – Konferencia rektorov Portugalska
www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple – webová stránka Lisabonskej univerzity, na ktorej možno nájsť informácie o certifikátoch z portugalského jazyka PLE


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: