Rusko

Oficiálny názov štátu: Ruská federácia / Российская Федерация (rus.) / Russian Federation (angl.)
Hlavné mesto: Moskva / Москва (rus.) / Moscow (angl.)
Úradný jazyk: ruský
Rozloha: 17 075 200 km²
Počet obyvateľov: 146,7 mil. 
Administratívne členenie: 83 subjektov federácie: 21 republík, 9 krajov, 46 oblastí, 1 autonómna oblasť, 4 autonómnych okruhov, 2 mestá federálneho významu (Moskva, Sankt-Peterburg)
Mena: rubeľ (RUR)

Ruská federácia je najväčším štátom sveta, zaberá niečo vyše osminu zemskej súše. V krajine je viac ako 2,5 milióna riek a okolo 2,7 miliónov jazier. Najväčšími riekami sú Amur, Lena, Jenisej, Irtyš, Ob, Volga a Kama, medzi najväčšie jazerá patrí Kaspické more, Bajkal, Ladožské a Onežské jazero. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Rusku poskytujú univerzity, akadémie a vysoké školy. Ruskí občania na vysokých školách študujú buď zadarmo alebo ako tzv. bjudžetnici, alebo platia školné tzv. platnici. Slovenskí občania môžu v Rusku študovať ako štipendisti alebo samoplatcovia.

V súvislosti s bolonským procesom (Ruská federácia pristúpila k Bolonskej deklarácii v roku 2003) prišlo v ruskom vysokoškolskom vzdelávaní ku zmenám. Tradičný päťročný model vzdelávania nahrádza dvojstupňové vzdelávanie – so 4-ročným bakalárskym (бакалавр) a 2-ročným magisterským štúdiom (магистр).

Ruský vysokoškolský systém sa skladá z bakalárskeho, magisterského a postgraduálneho štúdia.

Bakalárske štúdium trvá 4 roky. Bakalárske programy pokrývajú široké spektrum študijných odborov, a štúdium je zamerané skôr akademicky než profesionálne. Bakalársky titul je predpokladom prijatia na magisterské štúdium.

Magisterské štúdium trvá 2 roky. Je zamerané viac na výskumné činnosti v porovnaní s programom Specialist (5- až 6-ročné štúdium). Kvalifikácia odborného diplomu otvára prístup k odbornej praxi a je tiež tradičným predpokladom prijatia na doktorandské štúdium, rovnako ako magisterský titul.

Doktorandské programy majú dve úrovne: kandidát vied (aspirantura) a doktor vied (doktorantura). Titul kandidáta vied (ktorý je približne ekvivalentom titulu PhD.) spravidla vyžaduje tri roky štúdia po udelení odborného alebo magisterského titulu. Titul doktora vied je možné získať po ďalšom 2- až 3-ročnom štúdiu.

Na väčšine ruských univerzít sa vyučuje v ruštine.

Vysokoškolské vzdelávanie v Ruskej federácii poskytuje viac ako 740 vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú štátne a neštátne.

Univerzity sú federálne, tzv. vlajkové a národné výskumné univerzity. Federálne univerzity pripravujú vysokokvalifikovaných zamestnancov v prioritných oblastiach výskumu, výroby a hospodárstva. Národné výskumné univerzity pripravujú vysokokvalifikovaných zamestnancov v prioritných oblastiach výskumu a technológie.

Od roku 2015 ministerstvo školstva a vedy realizuje projekt Rozvoj systému vlajkových univerzít. Vlajkové univerzity boli zriadené v regiónoch s cieľom podpory rozvoja regiónov prípravou vysokokvalifikovaného personálu pre regionálny trh práce, riešenia súčasných problémov regionálnej ekonomiky a implementáciou vzdelávacích a inovatívnych projektov spolu s regiónom a jeho podnikmi.

Dve vysoké školy majú status národnej univerzity – Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova a Štátna univerzita v Petrohrade – majú osobitné postavenie a právo udeľovať vlastné diplomy. Tieto vysoké školy môžu tiež vytvárať a schvaľovať vlastné vzdelávacie štandardy na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončenie príslušného vzdelania – stredoškolského pre bakalárske štúdium, bakalárskeho pre magisterské štúdium a magisterského pre doktorandské štúdium.

Bližšie podmienky si určujú samotné univerzity. Informácie o prijímaní: https://education-in-russia.com/how-to-proceed/admission-process.

Cudzinci, ktorí prichádzajú študovať na ruské vysoké školy ako samoplatcovia, musia skladať štandardizovaný test z ruského jazyka. Bližšie podmienky si určujú samotné univerzity, preto je nutné kontaktovať priamo vysokoškolskú inštitúciu. Podmienky bývajú zväčša zverejnené na webstránkach jednotlivých univerzít.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z ruského jazyka

Prihlášky sa podávajú prostredníctvom portálu https://education-in-russia.com/


Školné poplatky a životné náklady

Ministerstvo vedy a vysokého školstva Ruskej federácie určuje minimálne školné – nemôže byť nižšie ako suma investovaná štátom do vzdelávania na študenta.

Školné závisí od konkrétneho programu, jeho dĺžky a vysokej školy/univerzity.

Ročné školné za bakalárske štúdium a špecializačné štúdium je priemerne 240- až 260-tisíc rubľov. Minimálne je 122 500, maximálne 880 000 rubľov (bakalárske štúdium) a 632 580 rubľov (špecializačné štúdium). Ročné školné za lekárske programy je v priemere 290- až 320-tisíc rubľov. Za magisterské štúdium je v priemere 260- až 280-tisíc rubľov. Minimálne je 147 000 a maximálne 460 000 rubľov. Za doktorandské štúdium je v priemere 280- až 300-tisíc rubľov. Minimálne je 79 300, maximálne 413 000 rubľov.

Viaceré univerzity ponúkajú zahraničným študentov prípravné kurzy na vysokoškolské/univerzitné štúdium. Program spravidla zahŕňa intenzívny kurz ruského jazyka a niektoré všeobecné kurzy, ktoré sú potrebné na absolvovanie skúšky z vybraného odboru. Školné za prípravné kurzy je v priemere 160 000 rubľov za ročný kurz. Bližšie informácie: https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/cost-of-education-in-russia/.

Životné náklady (bývanie, strava, doprava, zdravotné poistenie a ďalšie) sú rôzne podľa typu ubytovania či miesta štúdia. Priemerné životné náklady sú 300 až 400 USD/mesiac (https://studyinrussia.ru/en/life-in-russia/life-conditions/living-costs/).


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Rusku nájdete v Bulletine SAIA 10/2021 a v Bulletine SAIA 11/2016.


Webové stránky

Štúdium:

http://studyinrussia.ru/ - informácie pre zahraničných študentov
www.edu.ru – portál Vzdelávanie v Rusku
https://education-in-russia.com/ - informácie o vysokoškolskom vzdelávaní v Rusku
www.russianenic.ru – uznávanie dokladov o vzdelaní -Národné informačné centrum pre akademické uznávanie a mobilitu, tzv. ruský ENIC (Национальный информационный Центр по академическому признанию и мобильности/The National Information Center on Academic Recognition and Mobility)
https://edu.gov.ru/en - ministerstvo vedy a vysokého školstva
www.edu.ru – portál Vzdelávanie v Rusku
www.nica.ru - zoznam akreditovaných ruských vysokoškolských inštitúcií - Národný akreditačný výbor (Федеральное государственное учреждение „Национальное аккредитационное агентство в сфере образования“, skr. ФГУ „Росаккредагентство“, National Accreditation Agency – NAA)
www.russianenic.ru/english/cred/index.html - zoznam akreditovaných škôl zoradený podľa abecedy v anglickom jazyku (transkripcia do latinky)
http://erasmusplusinrussia.ru – národná kancelária programu
Erasmus+

Dôležité informácie:

www.minobrnauki.gov.ru - ministerstvo vedy a vysokého školstva
www.mid.ru - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/moskva - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
https://slovakia.mid.ru/sk/ - Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Rusku
www.mgimo.ru – stránka Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov