Srbsko

Oficiálny názov štátu: Srbská republika / Republika Srbija (srb.) / Republic of Serbia (angl.)
Hlavné mesto: Belehrad / Beograd (srb.) / Belgrade (angl.)
Úradný jazyk: srbský
Rozloha: 91 324 km²
Počet obyvateľov: 8,7 mil.
Administratívne členenie: 25 krajov, 150 okresov / 2 autonómne oblasti
Mena: Dinár (RSD)

Srbsko je vnútrozemská krajina, ktorá je spojená s morom prostredníctvom rieky Dunaj. Podnebím môžeme Srbsko tak zaradiť medzi stredomorské krajiny. Krajina je bohatá na historické a kultúrne dedičstvo, od prehistorických archeologických nálezísk až po antiku. Množstvo stredovekých srbských kostolov a kláštorov je súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Hlavné mesto, Belehrad, patrí medzi najstaršie a najväčšie mestá v juhovýchodnej Európe. Okrem Belehradu sú najnavštevovanejšími turistickými cieľmi mesto Novi Sad, pohorie Kopaonik a Zlatibor a kúpeľné mestá Vrnjačka Banja a Sokobanja.


Vysokoškolské vzdelávanie

V srbskom systéme vysokoškolského vzdelávania existujú dva typy štúdia: akademické štúdium organizované hlavne na univerzitách, a odborné štúdium organizované buď na vyšších odborných školách alebo vysokých školách. Systém akademického štúdia je 3-stupňový (bakalár, magister, doktorand). Štúdium lekárskych vied (štúdium medicíny, zubného lekárstva, veterinárneho lekárstva a farmácie) je zväčša integrované do súvislých 6 rokov štúdia. Systém vyššieho odborného štúdia je zväčša 2-stupňový (bakalár, po ktorom nasleduje magister alebo 1-ročné špecializované štúdium).

Akademický rok pozostáva z dvoch semestrov a trvá od októbra do júna. Inštitúcie využívajú kreditový systém; na jeden akademický rok pripadá 60 kreditov ECTS. Súčasťou akademického roka je zvyčajne päť skúškových období, aj keď tento počet sa môže líšiť v závislosti od inštitúcie. Systém klasifikácie je škálovaný od 5 do 10, pričom 5 je najhoršia známka a 10 najlepšia.

Hlavným vyučovacím jazykom je srbčina (pre všetky úrovne vzdelávania). Systém ponúka aj študijné programy akreditované v cudzích jazykoch, väčšinou v angličtine.


Podmienky prijatia na štúdium

Bakalárske štúdium

Všeobecným predpokladom je mať ukončené 4-ročné stredoškolské vzdelanie a úspešne zložiť prijímaciu skúšku. Konkrétne predpoklady na prijatie zvyčajne zahŕňajú špecifické vedomosti z určitých disciplín, v závislosti od daného študijného programu. Prijímacie skúšky sa konajú zvyčajne začiatkom júla (prvé kolo) a začiatkom septembra (druhé kolo, ak zostali voľné miesta).
Poradie uchádzačov závisí od prijímacej skúšky a ich výsledkov na predchádzajúcom stupni vzdelávania.

Magisterské štúdium

Podmienky prijatia sa líšia, zvyčajne v súvislosti s oblasťou predchádzajúceho vzdelávania. Pre magisterské programy, ktoré trvajú 1 rok (60 ECTS) musí kandidát získať bakalársky diplom s minimálne 240 ECTS. Pre magisterské programy, ktoré trvajú 2 roky (120 ECTS) musí kandidát získať bakalársky diplom s minimálne 180 ECTS.

Doktorandské štúdium

Základnou požiadavkou na zápis je, aby kandidát úspešne absolvoval magisterský program a získal najmenej 300 ECTS. Ďalšie požiadavky, ako je minimálny priemer známok, počet prác publikovaných vo vedeckých časopisoch atď., určuje inštitúcia.


Školné poplatky a životné náklady

Zahraniční študenti študujúci v Srbsku platia za štúdium školné. Výšku poplatku určuje inštitúcia a pohybuje sa zvyčajne od 1 000 do 7 000 EUR ročne. Informácie o výške poplatku sú dostupné na webstránke príšlušnej inštitúcie.

Študenti prichádzajúci do Srbska za účelom študentskej mobility majú nárok požiadať o ubytovanie v študentských domovoch alebo internátoch. Pridelenie ubytovania podlieha výberového procesu, ktorého podrobnosti je potrebné konzultovať na webových stránkach daného internátu. Mestá ponúkajú taktiež veľa nájomných bytov a izieb pre študentov. Ceny sa môžu pohybovať od 50 EUR za zdieľanú izbu až po 400 EUR a viac za celý byt.

Voči občanom Slovenskej republiky uplatňuje Srbsko bezvízovýstyk na všetky druhy pasov do 90 dní.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Srbsku nájdete v Bulletine SAIA 1/2015, ktorého témou bolo vysokoškolské štúdium na Balkáne.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinserbia.rs – portál pre záujemcov o štúdium v Srbsku
https://welcometoserbia.org – portál o živote v Srbsku a informácie pre záujemcov o štúdium

 

Výskum:

www.euraxess.rs - národný portál pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

https://www.studyinserbia.rs/en/scholarships-and-exchanges – štipendijné ponuky

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.mpn.gov.rs - ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja
www.mfa.gov.rs - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/belehrad - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade
www.bratislava.mfa.gov.rs/ - Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Srbsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: