Švédsko

Oficiálny názov štátu: Švédske kráľovstvo / Kungariket Sverige (švéd.) / The Kingdom of Sweden (angl.)
Hlavné mesto: Štokholm / Stockholm (švéd.) / Stockholm (angl.)
Úradný jazyk: švédčina
Rozloha: 449 964 km2
Počet obyvateľov: 10,1 mil. 
Administratívne členenie: 21 krajských správnych oblastí (län) a 290 samosprávnych okresov (komún)
Mena: švédska koruna - Krona (SEK)

Najstaršia univerzita v škandinávskych krajinách bola založená v roku 1477 vo švédskom meste Uppsala. Univerzita v Uppsala sa spolu s Karolinska Institute a Univerzitou v Štokholme umiestňuje v prvej stovke najlepších univerzít sveta. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie vo Švédsku poskytujú štátne a súkromné univerzity a vysoké školy. Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň). Bakalársky stupeň trvá spravidla 3 roky (180 kreditov), magisterský stupeň trvá 1 až 2 roky (60 alebo 120 kreditov) a doktorandský stupeň (PhD) trvá minimálne 4 roky (240 kreditov).

Študijné programy si uchádzač môže vyhľadať v databáze Study in Sweden. V zozname sa nachádza vyše 1000 programov, ktoré ponúka 39 švédskych vysokoškolských inštitúcií.

Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov – jesenného (august až polovica januára) a jarného (január až koniec júna). Väčšina kurzov a študijných programov sa začína v jesennom semestri.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnými predpokladmi prijatia na vysokoškolské štúdium 1. stupňa je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka.

Uchádzači, ktorí majú záujem o štúdium v anglickom jazyku musia jazykovú znalosť dokladovať medzinárodnými certifikátmi (TOEFL IELTS a pod.). Výnimkou sú tí uchádzači, ktorí absolvovali študijný program v angličtine v krajinách EÚ/EHP, Veľkej Británii, Švajčiarsku, USA, Austrálii, Kanade, Jamajke alebo na Novom Zélande a to v rozsahu min. 60 ECTS kreditov. 

Pre prijatie do niektorých študijných programov je potrebné splniť špecifické požiadavky stanovené vysokými školami, bližšie informácie sú uvedené na webových stránkach vysokých škôl.

Podávanie žiadostí na programy v švédčine je prostredníctvom portálu www.antagning.se  a na programy v angličtine na portáli www.Universityadmissions.se.  Ak sa chce záujemca prihlásiť aj na viac škôl a viac programov, podáva jednu prihlášku (v prípade bakalárskeho programu si môže podať prihlášku na osem študijných programov, v prípade magisterského štúdia na štyri programy). Termíny uzávierok na bakalárske a magisterské programy sú spravidla 15. augusta na jarný semester a 15. januára na jesenný semester.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Vysokoškolské štúdium vo Švédsku nie je spoplatnené. Životné náklady sú v priemere 8 500 švédskych korún (približne 850 EUR)/mesiac.

Hlavné mesto Štokholm


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu vo Švédsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii. 


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinsweden.se - informačný portál o živote a štúdiu vo Švédsku
www.uhr.se - Švédska rada pre vysokoškolské vzdelávanie; agentúra zodpovedná za uznávanie zahraničných kvalifikácií
https://english.uka.se/ - Švédska akreditačná komisia

 

Výskum: 

www.euraxess.se - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.regeringen.se - ministerstvo školstva a výskumu
www.government.se - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/stokholm - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme
www.swedenabroad.se - Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovensko)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt vo Švédsku
www.si.se - Švédsky inštitút


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: