Taiwan

Oficiálny názov štátu: Republic of China (Taiwan)/miestny názov 台灣 (miestny názov)/ Republic of China (Taiwan) – angl.
Hlavné mesto: Taipei/ 台北 (miestny názov)/Taipei (angl.)
Národný kvet: slivkový kvet
Úradný jazyk: mandarínska čínština
Rozloha: 36 197 km2
Počet obyvateľov: 23,5 mil. (jún 2021)
Administratívne členenie: 16 krajov, 5 provinčných samospráv
Mena: Nový taiwanský dolár (TWD)

Ostrovný štát Taiwan, zvaný tiež Formóza (Prekrásny), sa dostal pod kontrolu pevninskej Číny už v 13. storočí, v 17. storočí ho nakrátko ovládli Holanďania, v rokoch 1895 - 1945 Japonci. V roku 1971 OSN zrušila Taiwanu členstvo a na jeho miesto pozvala kontinentálnu ČĽR. Po historicky prvej návšteve amerického prezidenta Richarda Nixona v Číne roku 1972 sa začal intenzívnejší rozvoj americko-čínskych vzťahov, ktorý viedol v roku 1978 k uznaniu pevninskej Číny zo strany USA ako jedinej, nedeliteľnej krajiny, ktorej súčasťou je aj Taiwan. Spolupráca medzi USA a Taiwanom sa takisto rozvíjala. Pozemková reforma, vládne plánovanie, pomoc USA, rozsiahle zahraničné investície a voľný prístup k univerzitnému vzdelaniu spôsobili ekonomický rozvoj Taiwanu (zaraďovaného k východoázijským hospodárskym tigrom). V roku 1999 taiwanská vláda nanovo definovala svoj vzťah k ČĽR, a to ako »vzťah dvoch štátov, dvoch Čín«, čo vláda v Pekingu neakceptovala.

Čínska ľudová republika a ostrov Taiwan
Čínska republika Čínska ľudová republika pokladá Taiwan za svoju 23. provinciu, ktorá je dočasne mimo právomoc ústredných orgánov v Pekingu. Po víťazstve čínskej revolúcie a po založení ČĽR (1949) utiekli na Taiwan komunistickou stranou porazení prívrženci Kuomintangu na čele s generálom Čankajškom, ktorý tu vyhlásil exilovú vládu Čínskej republiky. Jedna vláda odmietala uznať druhú. OSN za legitímnu uznala vládu v Pekingu. Taiwan vo väčšine sveta nie je uznávaný ako štát, nemá veľvyslanectvá a úlohu veľvyslanectiev plnia taiwanské ekonomické a kultúrne kancelárie.


Vysokoškolské vzdelávanie 

Vysokoškolské vzdelávanie na Taiwane poskytujú univerzity a vysoké školy (juniorské vysoké školy, odborné vysoké školy, umelecké vysoké školy), ktoré sú verejné a súkromné. Väčšina programov trvá 4 roky. Špecializované bakalárske programy trvajú dlhšie, stomatológia 6 rokov a medicína 7 rokov. Univerzity a vysoké školy ponúkajú aj 2- až 4-ročné magisterské a 2- až 7-ročné doktorandské programy. Na Taiwane je 153 vysokoškolských inštitúcií, z nich vyše 70 percent tvoria univerzity. Mnohé univerzity ponúkajú študijné programy v angličtine a majú oprávnenie prijímať cudzincov.

Školský rok sa delí na dva semestre, prvý je od augusta do januára, druhý od februára do júla.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončenie príslušného stupňa vzdelania a ovládanie čínskeho alebo anglického jazyka. Termín podania prihlášky stanovujú univerzity, spravidla to býva v marci.


Školné poplatky a životné náklady

Výška školného závisí od typu školy a od študijného programu. Na verejných je školné za semester od 25 000 do 30 000 taiwanských dolárov (približne 780 až 930 USD), na súkromných od 46 000 do 54 000 taiwanských dolárov (približne 1 440 až 1 690 USD).

Podľa portálu Study in Taiwan (https://www.studyintaiwan.org/stay/cost) závisí výška životných nákladov od miesta štúdia, zvoleného programu a od životného štýlu študenta.

Orientačné mesačné životné náklady v jednotlivých mestách sú:

Taipei: 28,550 TWD (nový taiwanský dolár)
New Taipei City: 22,419 TWD (nový taiwanský dolár)
Taichung: 23,267 TWD (nový taiwanský dolár)
Kaohsiung: 21,674 TWD (nový taiwanský dolár)
Tainan: 19,536 TWD (nový taiwanský dolár)


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu na Taiwane nájdete v Bulletine SAIA 1/2023


Webové stránky

Štúdium:

www.studyintaiwan.orgportál Štúdium na Taiwane, informácie o štúdiu podľa krajiny pôvodu

 

Výskum:

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/china - portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov (týkajúci sa aj Taiwanu) 

 

Štipendiá: 

https://tafs.mofa.gov.tw/ - Taiwan Fellowships and Scholarships - štipendijný portál
https://www.studyintaiwan.org/scholarship - informácie o štipendijných možnostiach
www.roc-taiwan.org/sk - Taiwanský štipendijný program - Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá na celé bakalárske štúdium, magisterské štúdium a doktorandské štúdium a na ročný kurz čínskeho jazyka
https://www.icdf.org.tw/wSite/mp?mp=2 - Štipendiá ICDF (Medzinárodný fond pre spoluprácu a rozvoj) - Fond poskytuje štipendiá na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium.
www.cckf.org.tw - Nadácia Chiang ching-kuo (CCKF) - Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom grantových programov (Ph.D. Dissertation Fellowship; CCK Post-Doctoral Fellowship)

 

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.moe.gov.tw  – ministerstvo školstva
https://en.mofa.gov.tw/ - ministerstvo zahraničných vecí
https://www.mzv.sk/web/taipei - Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei
www.roc-taiwan.org/sk  – Taipejská reprezentačná kancelária v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt na Taiwane
www.studyintaiwan.org  – informácie pre zahraničných študentov; zoznam taiwanských vysokých škôl, ktoré prijímajú cudzincov
www.icdf.org.tw  – Medzinárodný fond pre spoluprácu a rozvoj
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=3417&CtNode=1596&mp=5 – štatistické informácie o Taiwane
https://taiwantoday.tw/list_tr.php - mesačník o Taiwane – zaujímavosti
https://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF-8/MOFA/glance2021-2022/2021-2022%20Taiwan%20at%20a%20Glance%20(English).pdf – brožúrka o Taiwane
www.taiwan.sk  – webová stránka o Taiwane

 

 


Štipendiá a granty - Taiwan

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: