Taliansko

Oficiálny názov štátu: Talianska republika / Italia, Repubblica Italiana (tal.) /  Republic of Italy (angl.)
Hlavné mesto: Rím / Roma (tal.) / Rome (angl.)
Rozloha: 301 338 km²
Počet obyvateľov: 60 532 325
Administratívne členenie: 20 regiónov, 105 provincií, 8 102 obcí
Mena: Euro (EUR)

Pre zahraničného študenta, ktorý hľadá prvotriedne i dostupné vzdelanie kombinované so spoločenskými a voľnočasovými aktivitami, je Taliansko jednou z najlákavejších študijných destinácií. Mesto Bologna (známe nielen podľa „bolonských špagiet“) sa hrdí jedinečným prvenstvom: V roku 1088 tu bola založená najstaršia univerzita na svete - Bolonská univerzita. A bolo to práve v tomto meste, kde bol zahájený tzv. Bolonský proces, ktorý ustanovil súbor štandardov excelentnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní v celom európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA).

O Talianoch je známe, že sú ústretoví, otvorení ľudia. Naučia vás, že popri štúdiu je dôležité jesť a pochutnávať si na kvalitných a zdravých potravinách, teda žiť la dolce vita („sladký život“).


Vysokoškolské vzdelávanie

V Taliansku vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú univerzity, technické univerzity, univerzitné inštitúty a špecializované vzdelávacie zariadenia na univerzitnej úrovni (predovšetkým umelecké školy). Vysoké školy sú štátne a súkromné.

Talianske univerzity sú hrdé na svoje dedičstvo a hodnotenie. Zároveň sa mnohé z nich snažia urýchliť ich internacionalizáciu tým, že ponúkajú viac ako 500 študijných programov vyučovaných v angličtine pre zahraničných študentov.

Informácie o talianskom univerzitnom vzdelávacom systéme nájdete v dokumente Italian university system.

Mesto Bologna, v ktorom sídli najstaršia univerzita na svete - Università di Bologna, založená v roku 1088


Podmienky prijatia na štúdium

Pre slovenských občanov je základnou podmienkou pre vstup na taliansku univerzitu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Nevyhnutným predpokladom na zápis na talianske univerzity je vynikajúca znalosť talianskeho jazyka.

Zahraniční uchádzači o zápis na univerzity v Taliansku musia povinne zložiť jazykovú skúšku, ktorá sa koná priamo na vybranej univerzite v dni stanovenom univerzitou, väčšinou v prvom septembrovom týždni. Informácie o tejto skúške s uvedením termínu uchádzači obdržia priamo na univerzite.

Od jazykovej skúšky sú oslobodení absolventi talianskej sekcie Bilingválneho Gymnázia na ulici L. Sáru v Bratislave. Držitelia univerzitného diplomu talianskeho jazyka a kultúry a absolventi rôznych kurzov talianskeho jazyka môžu byť oslobodení od jazykovej skúšky len na základe rozhodnutia príslušnej univerzity (uznaná je napríklad skúška talianskeho jazyka CILS, ktorú je možné zložiť aj v Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave).

Spravidla v polovici apríla vydáva talianske Ministerstvo vzdelávania, univerzít a výskumu spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce obežník s pokynmi pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať na talianskych univerzitách. Obežník je zverejnený na stránkach: www.miur.it a www.esteri.it. Talianske veľvyslanectvo v Bratislave obežník spracuje bezprostredne po publikovaní a informácie zasiela na požiadanie elektronickou poštou.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z talianskeho jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Zatiaľ čo náklady na ubytovanie a život môžu byť vo veľkých talianskych mestách (ako Rím alebo Miláno) vysoké, menšie mestá sú oveľa lacnejšie. Väčšie univerzity zvyčajne poskytujú podporu pri hľadaní ubytovania poskytujúc miesta v lacnom študentskom domove. V priemere si verejné univerzity v Taliansku účtujú približne 1 000 EUR ročne. Najlepšie hodnotené prestížne univerzity môžu mať vyššie školné.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Taliansku nájdete v Bulletine SAIA 4/2019.


Webové stránky

Štúdium:

https://studyinitaly.esteri.it/ – informácie pre zahraničných študentov
https://cercauniversita.cineca.it – databáza univerzít
www.cestor.it – Centro Studi Orientamento (zoznam univerzít, postgraduálne možnosti štúdia, programy Master)

 

Výskum:

www.euraxess.it – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.cimea.it – informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu a uznávanie dokladov

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Dôležité:

www.istruzione.it – Ministerstvo vzdelávania, univerzít a výskumu
www.esteri.it – Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce; informácie o štipendiách a on-line prihlasovanie
www.mzv.sk/web/rim - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme
https://ambbratislava.esteri.it/ambasciata_bratislava/sk/ - Talianske veľvyslanectvo v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstupa pobyt v Taliansku
www.crui.it – Talianska rektorská konferencia


ŠTIPENDIÁ A GRANTY

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: