Ukrajina


Oficiálny názov štátu: Ukrajina / УКРАЇНА (miestny názov) / Ukraine (angl.)
Hlavné mesto: Kyjev / Київ (miestny názov) / Kyiv (angl.)
Úradný jazyk: ukrajinský
Rozloha: 603.700 km²
Počet obyvateľov: 43,7 mil.
Administratívne členenie: 24 oblastí  a 2 mestá s osobitným štatútom (Kyjev a Sevastopoľ) a Krymskú autonómnu republiku
Mena: hrivna (UAH)

Ukrajina získala nezávislosť v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu.

Po Rusku, Spojenom kráľovstve a Francúzsku má Ukrajina najvyšší počet absolventov vysokých škôl v Európe. V krajine funguje niekoľko desiatok všeobecných, technických, pedagogických či lekárskych univerzít. Najstaršou vysokou školou vo východnej Európe bola Ostrožská akadémia (založená v roku 1576), nasledovala Kyjevsko-mohyľanská akadémia a Ľvovská univerzita. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie na Ukrajine poskytuje 979 vzdelávacích inštitúcií, z toho 106 univerzít, 59 akadémií, 150 inštitútov a 664 profesno-technických a vyšších odborných škôl. Vzdelávacie inštitúcie sú rozdelené do 4 akreditačných úrovní:

Základné vysokoškolské vzdelávanie:

  • úroveň I.: profesno-technické školy, udeľujú diplom mladší odborník (Dyplom Molodshogo Specialista), dĺžka štúdia je 2 – 3 roky
  • úroveň II.: technické a vyššie odborné školy, udeľujú titul bakalár (Bakalavr), ktorý sa považuje za prvý akademický titul, dĺžka štúdia je 4 roky

Úplné vysokoškolské vzdelávanie poskytujú inštitúty, konzervatóriá, univerzity a akadémie:

  • úroveň III, udeľujú titul bakalár (Bakalavr) alebo odborník (Specialist)
  • úroveň IV, udeľujú titul Bakalavr, Specialist alebo Magister

Bakalárske štúdium (BA, BEd. BMed) trvá 4 roky (medicína 6 rokov), štúdium na získanie titulu odborníka (Specialist) trvá 5 rokov. Absolventi s titulom Bakalavr alebo Specialist môžu pokračovať v štúdiu formou 1 – 2 ročného magisterského programu (Magister).

Inštitúty ponúkajú vzdelávanie len v určitých odboroch (napr. pedagogické, medicínske inštitúty). Inštitúty môžu byť akreditované na tretej alebo štvrtej úrovni. Obdobný status majú aj konzervatóriá, ktoré zabezpečujú hudobné vzdelávanie. Akadémie vznikajú veľmi často z inštitútov a sú orientované tiež len na určité odbory. Najširšiu ponuku odborov majú univerzity.

Postuniverzitné štúdium poskytujú univerzity, akadémie a niektoré inštitúty:

  • postgraduálne programy, diplom, dĺžka štúdia 1-2 roky
  • Kandydat nauk (porovnateľné s PhD.), 3 – 4 roky
  • Doktor nauk

Výučba na univerzitách v bakalárskych a magisterských programoch prebieha v ukrajinskom jazyku, niektoré univerzity umožňujú štúdium aj v ruskom jazyku. Postgraduálne štúdium, PhD., DSc., programy sa realizujú v ukrajinskom, ruskom, a niektoré aj v anglickom jazyku, resp. aj v iných jazykoch.

Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov, cudzinci sa na školy môžu zapísať v prípade bakalárskeho štúdia na začiatku oboch semestrov, v prípade vyšších stupňov iba v septembri.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia na celé bakalárske alebo magisterské štúdium je ukončené stredné všeobecné alebo stredné odborné vzdelanie a adekvátna znalosť ukrajinského jazyka.

Podmienkou prijatia na postgraduálne alebo doktorandské štúdium je ukončené štúdium na úrovni magistra. Postuniverzitné (PGŠ, PhD., DSC.) štúdium sa môže realizovať v ukrajinskom, so súhlasom prijímajúcej strany aj v ruskom, anglickom, prípadne inom jazyku.

Bližšie informácie nájdete na webstránke ukrajinského ministerstva vzdelávania a vedy www.mon.gov.ua


Školné poplatky a životné náklady

Na Ukrajine sa platí školné, jeho výška závisí od zvoleného študijného programu a stupňa. Pohybuje sa od 2 500 do 5 800 USD/rok (od cudzincov sa spravidla vyžaduje úhrada za prvý rok naraz, vo vyšších ročníkoch za semester). Uchádzač o štúdium môže pri prijatí využiť služby agentúr, poplatok je približne 300 USD pri bakalárskom a 400 USD pri magisterskom a doktorandskom štúdiu. Odporúča sa overiť si, či sprostredkovateľská agentúra má autorizáciu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.

Životné náklady: viac informácií nájdete na webovej stránke: https://studyinukraine.gov.ua/en/


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu na Ukrajine nájdete v Bulletine SAIA 11/2016.


Webové stránky

Štúdium:

www.mon.gov.ua – ministerstvo vzdelávania a vedy
www.ednu.kiev.ua – informácie o vzdelávaní na Ukrajine
http://studyinukraine.gov.ua/ – portál o štúdiu na Ukrajine
http://enic.in.ua/index.php/en/ – portál národného informačného centra pre akademické mobility
www.erasmusplus.org.ua – Národná kancelária programu Erasmus+

 

Štipendiá:

http://studyinukraine.gov.ua/ – portál o štúdiu na Ukrajine
http://enic.in.ua/index.php/en/ – portál národného informačného centra pre akademické mobility
www.erasmusplus.org.ua – Národná kancelária programu Erasmus+

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Ďalšie informácie:

www.mon.gov.ua - Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny
www.mfa.gov.ua - ministerstvo zahraničných vecí
https://slovakia.mfa.gov.ua/sk - Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike
www.mzv.sk/web/kyjev - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve
www.mzv.sk - podmienky pre vstup pobyt na Ukrajine


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: