Výskum v zahraničí

V tejto sekcii môžu nájsť výskumníci zo Slovenska informácie, ktoré môžu napomôcť pri zvažovaní možností vycestovať do zahraničia s cieľom pracovať tam na výskume. Nájdete tu informácie o daňových otázkach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení počas pôsobenia v zahraničí, ako aj linky na informácie o systéme vo výskume v niektorých vybraných krajinách.

Národný portál EURAXESS
Portál EURAXESS poskytuje výskumníkom zo Slovenska praktické informácie pre výskumníkov, ktorí chcú stráviť pobyt v zahraničí, umožňuje nájsť si vhodnú pracovnú pozíciu v krajinách EÚ v databáze výskumných ponúk a zároveň linky na praktické informácie o výskume a živote v krajinách zapojených do siete EURAXESS. Portál spravuje SAIA, n. o., ktorá je zapojená do európskej siete EURAXESS pôsobiacej v 42 krajinách.

Európsky portál EURAXESS
Informačný portál Európskej komisie pre výskumníkov. Prostredníctvom portálu propagujú výskumné inštitúcie pracovné ponuky pre výskumníkov, ako aj štipendiá/"fellowships" (EURAXESS Jobs). V časti EURAXESS Services možno nájsť informácie o podmienkach pobytu výskumníkov v krajinách združených v sieti EURAXESS, ako aj linky na národné portály jednotlivých krajín. Portál sa venuje aj právam a povinnostiam výskumníkov v krajinách EÚ (EURAXESS Rights) a snaží sa aj o prepojenie s komunitami európskych výskumníkov v tretích krajinách mimo EÚ (EURAXESS Links).

Štipendiá a granty
Sekcia vám ponúka možnosť vyhľadať si informáciu o štipendiách a grantoch, najmä pre pobyty v zahraničí. Obsahuje ako ponuky, ktoré priamo administruje SAIA, n. o., ale aj základné informácie o ponukách iných grantových agentúr.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie
Portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý okrem iného združuje informácie o vede v EÚ, ako aj o zdrojoch financovania vedy nielen na Slovensku, ale aj na regionálnej a európskej úrovni.

CORDIS - Informačný servis pre výskum a vývoj Európskych spoločenstiev
Informačný portál Európskej komisie s informáciami o výskume a vývoji v EÚ. Portál poskytuje okrem iného aj detailné informácie o Rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.