SAIA, n.o.

Austrália

Vysokoškolské vzdelávanie v Austrálii - univerzitné a neuniverzitné (VET- vocational education and training) poskytuje vyše 1 200 inštitúcií, ktoré ponúkajú viac ako 22 - tisíc kurzov. V posledných rokoch sa zvyšuje počet študentov, ktorí časť svojho vysokoškolského štúdia absolvujú v Austrálii. Kontinent u protinožcov však vyhľadávajú aj ľudia, ktorí sa chcú zdokonaliť v angličtine, ktorá je v Austrálskom zväze úradným jazykom.

Vysokoškolské inštitúcie sú verejné a súkromné. Cudzinci, ktorí prišli so študentským vízom, musia študovať na školách a v programoch registrovaných v CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students). Registrácia zaručuje, že škola a kurz spĺňajú požadované štandardy. Od zahraničných študentov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka, potvrdená niektorou zo skúšok. Najčastejšie sa uznávajú TOEFL, IELTS, Cambridge (stupen Proficiency), prípadne prijímacia skúška ponúkaná strediskami jazykového štúdia pri univerzitách či colleges.

Neuniverzitné inštitúcie ponúkajú profesne zamerané 6-mesačné až 3-ročné kurzy, univerzity ponúkajú 3- až 4-ročné bakalárske, 1- ročné magisterské a 3-ročné doktorandské programy.

Akademický rok sa delí buď na 2 semestre, alebo 3 trimestre. Začiatok akademického roka je spravidla v marci.

V Austrálii sa platí školné, jeho výška je rôzna, závisí od stupňa a typu programu. Na bakalárskom stupni sa ročné školné pohybuje od 15- do 33-tisíc austrálskych dolárov (AUD), na magisterskom od 20- do 37-tisíc AUD a na doktorandskom od 14- do 37-tisíc AUD.

Prihlasuje sa priamo na vysokoškolských inštitúciách, ktoré majú po celom svete vytvorené siete agentov, ktorí poskytujú záujemcom bližšie informácie o možnostiach štúdia. Kontakty na nich sú zverejnené na stránkach vysokých škôl. Pomôckou môže byť aj portál Study Assist

Silným lákadlom okrem širokej ponuky austrálskych vzdelávacích inštitúcií je fakt, že študentské vízum oprávňuje legálne pracovať na čiastočný úväzok, maximálne 40 hodín počas dvoch týždňov počas trvania štúdia/kurzu, neobmedzene počas prázdnin. 

Záujemca o štúdium v ktorejkoľvek krajine - a platí to aj o Austrálii - by si mal najprv zhromaždiť čo najviac informácií o danej krajine, jej školskom systéme a možnostiach štúdia zahraničných študentov. Zdrojom informácií pre vás môže byť internet, ale aj slovenské agentúry, ktoré študijné pobyty na stredných a vysokých školách v Austrálii zabezpečujú. Na webstránkach týchto agentúr nájdete dostatok informácií, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní.

Záujemcov o štúdium v Austrálii chceme upozorniť na dve austrálske webstránky:

www.studyinaustralia.gov.au je oficiálnou stránkou austrálskeho ministerstva školstva, vzdelávania a mládeže (Australian Department of Education, Training and Youth Affairs) pre zahraničných študentov, kde nájdete informácie o univerzitách, štipendiách, vízach, atď. Táto stránka je virtuálnym austrálskym vzdelávacím centrom. Môžete si v ňom založiť svoj Osobný záznam (Personal Profile) či vyžívať detailného sprievodcu Study Wizard. Zaujímavou pre vás môže byť vyhľadávacia databáza štipendií - www.studyinaustralia.gov.au/Sia/en/CourseSearch/ScholarshipSearch.htm, v ktorej môžete vyhľadávať podľa typu a odboru štúdia, ako aj časti Austrálie, v ktorej chcete študovať. Databáza ponúka vyše 700 štipendií vo všetkých odboroch a všetkých častiach Austrálie, o ktoré sa môžu uchádzať aj občania Slovenska. Pri každom štipendiu je okrem jeho názvu uvedený poskytovateľ a krátky opis (napríklad koľko štipendií sa ročne udeľuje).

www.study-in-australia.org jewebstránka, ktorá vznikla v rámci programu Australian Education International - AEI. Je určená Európanom, ktorí chcú študovať v Austrálii. Informácie sú v 13 jazykoch - medzi nimi aj v slovenčine.

Slovensko nemá s Austráliou bezvízový styk, čo znamená, že občania Slovenska, ktorí chcú cestovať do Austrálie, potrebujú turistické vízum. Študenti, ktorí chcú v Austrálii študovať dlhšie ako 3 mesiace, potrebujú študentské vízum. Informácie o vízach získate na webstránke Australian Department of Immigration, Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA) www.immi.gov.au/students/, na austrálskom konzuláte v Prahe alebo veľvyslanectve vo Viedni:

Austrálsky konzulát, Solitaire Office Building, Klimenská 10, 110 00 Praha 1, Česká republika (úradné hodiny pon - pia: 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.00)

Australian Embassy, Immigration Department, Mattiellistrasse 2, A-1040 Wien, Osterreich (úradné hodiny pon - pia: 9.00-12.30)

Cestovná kancelária Čedok so sídlom v Prahe je autorizovaný partner austrálskej ambasády vo Viedni na vybavenie víz (bližšie informácie www.cedok.cz, e-mail: vizum@cedok.cz).

 

http://education.gov.au/ – ministerstvo školstva

www.studyinaustralia.gov.au– zoznam univerzít, databáza štipendií a vyhľadávač študijných programov

www.studying-in-australia.org – informácie pre záujemcov o štúdium v Austrálii dostupné aj v slovenskom jazyku

www.australiaawards.gov.au - informácie o štipendiách

www.aqf.edu.au– zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií a akreditačných orgánov

www.idp.com– stránka o štúdiu v Austrálii

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 16.04.2018