SAIA, n.o.

Bielorusko

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Bielorusku poskytuje 44 štátnych (25 univerzít, 9 akadémií, 4 inštitúty, 5 kolégií a 1 vysoká technická škola) a 13 neštátnych vysokých škôl. Vyučovacími jazykmi sú bieloruský a ruský jazyk, niektoré inštitúcie umožňujú štúdium aj v anglickom, prípadne inom cudzom jazyku.

 

Podmienky na prijatie

Podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium je maturitné vysvedčenie ekvivalentné bieloruskému maturitnému vysvedčeniu, znalosť vyučovacieho jazyka a zvládnutie prijímacích skúšok. Študenti, ktorí nemajú požadovanú jazykovú znalosť môžu navštevovať ročný kurz jazykovej a odbornej prípravy. Po úspešnom ukončení kurzu môžu nastúpiť na riadne vysokoškolské štúdium vo zvolenom odbore.

Víza

Občania SR potrebujú pre vstup na územie Bieloruska platné víza. Žiadosť o víza je potrebné podať na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave. Študentské víza sa udeľujú na 3 mesiace, o predĺžení (zvyčajne na 1 rok) rozhoduje Ministerstvo vnútra Bieloruskej republiky.

Bližšie informácie o vízach poskytne Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Bratislave.

Štipendiá

Bilaterálne štipendiá

na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na roky 1996 – 1998. Platnosť dohody je predĺžená.

  • 1-2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia pre študentov vysokých škôl,
  • 1-10-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov VŠ,
  • kurz bieloruského jazyka pre študentov vysokých škôl a doktorandov VŠ.

 

Náklady na štúdium a na pobyt

Zahraniční študenti platia školné na všetkých úrovniach vzdelávania: 1000 – 3000 USD/rok

Životné náklady: cca. 150 - 200 USD/mesiac

Poistenie: 95 – 165 USD/rok

Ubytovanie na internáte: cca. 15 – 30 USD/mesiac

 

Dôležité adresy

Národné centrum pre ekvivalenciu dokladov (ENIC)
Moskowskaja Str. 15

220007 Minsk

Belarus

tel.: +375-17-228 13 13
fax: +375-17-222 83 15
e-mail:enicbelarus@gmail.com

www.nihe.bsu.by

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku

Embassy of Slovak Republic in Minsk

Volodarskogo 6

220030 Minsk

Belarus

tel: +375-17-285 2999
fax: +375-17-283 6848
e-mail: emb.minsk@mzv.sk

www.mzv.sk/web/minsk

 

Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v SR

Kuzmányho 3/A

811 06 Bratislava 1

tel.: 02/ 5441 6325

fax: 02/ 5441 6328

e-mail: slovakia@belembassy.org

www.belembassy.org/slovakia

MŠ: www.edu.gov.by

www.enic-naric.net/belarus.aspx - uznávanie dokladov o vzdelaní

www.studyin.edu.by - portál Strediska pre midzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 09.08.2017