SAIA, n.o.

Brazília

Brazília je najväčší a najľudnatejší juhoamerický štát, ktorý susedí s takmer všetkými krajinami Južnej Ameriky okrem Ekvádoru a Čile. Ide o piatu najväčšiu krajinu sveta s populáciou 199 miliónov. Na území Brazílie sa rozkladá jeden z najväčších tropických dažďových pralesov na svete. Krajina je rozdelená do 26 členských štátov a 1 federálny "distrikt", kde sa nachádza aj hlavné mesto Brazília. Najväčšie mesto je Sao Paolo s počtom obyvateľov 11,3 miliónov. Úradným jazykom je portugalčina. Najväčšie percento obyvateľov žije v juhovýchodnom regióne, z toho 87% v mestách.

Brazília je najvýznamnejším juhoamerickým štátom. Ide o rýchlo rastúcu ekonomiku, medzi kľúčové hospodárske odvetvia patrí poľnohospodárstvo, priemysel a služby, okrem toho ma aj veľké nerastné bohatstvo. 

Vysokoškolský systém v Brazílii

Brazílsky vysokoškolský systém pozostáva z dvoch stupňov: bakalársky v trvaní od 3 do 6 rokov a druhý (licentiata) stupeň v trvaní od 2 do 3 rokov, v prípade budúcich učiteľov to môžu byť až 3 až 4 roky, pre technické a iné odbory je to v trvaní 3 až 3 roky. Odbory ako zubárstvo, architektúra, veterina, právo a strojárstvo patria medzi 5-ročné štúdijné odbory. Základne štúdium medicíny trvá 6 rokov plus niekoľko ďalších rokov potrebných na špecializuáciu v daných medicínskych odboroch. Doktorandské denné štúdium trvá 4 roky.

Študenti, ktorí majú záujem študovať celé (riadne) vysokoškolské štúdium v Brazílii, musia absolvovať prijímajúce skúšky. Akademický rok začína vo februári a končí v decembri. Letné prázdniny trvajú od polovice decembra do polovice februára.

Niekoľko brazílských univerzít je v najznámejších rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Kvalita programov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia je hodnotená na pravidelnej báze (každé 4 roky). Programy, ktoré získajú známku 6 a 7, sa považujú za vynikajúce nielen na národnej ale i na medzinárodnej úrovni.  V Brazílii je 3678 programov (2. a 3. stupňa VŠ  štúdia), z ktorých 416 dostalo najvyššiu známku kvality.

91% programov pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia so známkou 6 a 7 je poskytovaná verejnými univerzitami, v ktorých sa školné nevyžaduje. Okrem toho je tu aj možnosť získať štipendium na pokrytie pobytových nákladov. Bližšie informácie TU.

Prehľad brazílskych vysokoškolských programov v anglickom jazyku: TU (informácia bola platná v roku 2016; aktuálna verzia na rok 2019 zatiaľ na uvedenej webovej stránke nebola uverejnená)

Viac informácií o štúdiu v Brazílii: https://www.studyinbrazil.com.br/

Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike - Bulletin SAIA: https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2014/BS_03_2014.pdf

Štipendiá a granty

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Pobyty pre postdoktorandov:

Posledná aktualizácia: 09.01.2019