SAIA, n.o.

Čierna Hora

Bližšie informácie o štúdiu v Čiernej Hore nájdete v Bulletine SAIA 11/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie.

http://www.mpin.gov.me/en/ministry - ministerstvo školstva a vedy

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 25.11.2011