SAIA, n.o.

Cyprus

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, verejné a súkromné vysoké školy, colleges a institutes. Univerzitné vzdelávanie poskytujú tri verejné školy – The University of Cyprus, Open University of Cyprus a Cyprus University of Technology. Súkromná Eastern Mediterranean University vo Famaguste má odbory akreditované Turkish Higher Educational Council a vyučovacím jazykom je angličtina. Vysokoškolské štúdium je trojstupňové.

Uchádzači musia predložiť doklad o maturite. Študenti sa prijímajú na základe prijímacích pohovorov, počet miest je obmedzený. Študenti hlásiaci sa na University of Cyprus musia mať dobrú znalosť gréckeho alebo tureckého jazyka, na ďalšie školy znalosť anglického jazyka.

 

www.moec.gov.cy – ministerstvo školstva a kultúry

www.highereducation.ac.cy – informácie o vysokoškolskom vzdelávaní na Cypre

www.kysats.ac.cy – uznávanie dokladov o vzdelávaní (agentúra KYSATS)

www.euraxess.org.cy  národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 26.07.2017