SAIA, n.o.

Dánsko

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné vysokoškolské inštitúcie. Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít, neuniverzitný sektor umelecké školy, odborné vysoké školy a vyššie technické školy. Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské vzdelanie (12 rokov školskej dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent maturity (studentereksamen; højere forberedelseseksamen; højere handelseksamen; højere teknisk eksamen) a ovládanie vyučovacieho jazyka. Väčšina bakalárskych programov sa vyučuje v dánčine, od uchádzačov sa preto vyžaduje znalosť tohto jazyka. Prihlášky sa podávajú spravidla do 15. marca na štúdium začínajúce sa v auguste alebo v septembri a do 1. septembra na štúdium začínajúce sa v januári alebo vo februári. Formulár prihlášky školy spravidla zverejňujú dva mesiace pred termínom uzávierky. Študenti z krajín EÚ spravidla neplatia školné, okrem verejných škôl sa to týka aj mnohých súkromných.

Bližšie informácie o štúdiu v Dánsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii.

www.uvm.dk - ministerstvo vzdelávania

www.studyindenmark.dk - portál o štúdiu v Dánsku

www.ufm.dk - ministerstvo pre vysoké školstvo a vedu

http://dkuni.dk - spoločný portál všetkých ôsmich univerzít

www.um.dk - ministerstvo zahraničných vecí

http://www.nyidanmark.dk - Dánsky imigračný úrad

www.studieskolen.dk - Studieskolen - celoročné kurzy dánčiny

http://slovakiet.um.dk – Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva v SR

www.workindenmark.dk - pracovný portál - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

www.euraxess.dk - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 19.04.2017