SAIA, n.o.

Fínsko

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (yliopisto/universitet – fínsky/švédsky) a odborné polytechniky (ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor; skr. AMK/YH). Fínske školy sú otvorené zahraničným študentom a poskytujú im približne 500 kurzov a programov v angličtine (databáza študijných programov je dostupná na: http://www.studyinfinland.fi/study_options/study_programmes_database). Výberové a prijímacie konanie je v kompetencii danej univerzity. Termín pre podanie prihlášky býva väčšinou medzi januárom a májom. Študenti musia absolvovať prijímacie skúšky vo Fínsku a dokladovať znalosť vyučovacieho jazyka školy (fínčina alebo švédčina). Domáci študenti nemusia platiť za štúdium. Väčšina medzinárodných programov pre zahraničných študentov je bez úhrady školného, ale študenti platia za knihy, ubytovanie. Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia majú povinné členstvo v študentských odboroch – ročné poplatky sú od 65 do 100 eur, ktoré zahŕňajú zdravotné poistenie, lacnejšie stravné, cestovné. Zahraniční študenti, ktorí boli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu dostať štipendium od fínskej vlády v prípade, že žili vo Fínsku najmenej 2 roky.

Bližšie informácie o štúdiu vo Fínsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii.

 

www.minedu.fi - ministerstvo školstva a kultúry

http://studyinfinland.fi - informácie o štúdiu vo Fínsku

http://www.infopankki.fi - základné informácie o živote vo Fínsku

www.edu.fi - všeobecné informácie o vzdelávacom systéme

www.cimo.fi - Fínska národná agentúra pre vzdelávanie

www.skr.fi - Fínska kultúrna nadácia

www.aka.fi - Fínska akadémia

http://www.syl.fi - Národná únia fínskych študentov

www.soa.fi - ubytovanie vo Fínsku

www.kesayliopistot.fi - letné školy

www.euraxess.fi - národný portál EURAXESS  pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 19.04.2017