SAIA, n.o.

Grécko

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, technické vzdelávacie inštitúty, pedagogické školy a školy pre vyššie vzdelávanie. Akademické vzdelanie poskytujú univerzity (Panepistimion), technické univerzity (Polytechnion) a vojenské akadémie (Stratiotikes Scholes Axiomatikon).

Záujemcovia o štúdium, ktorých rodičia nie sú Gréci, musia predložiť osobne alebo splnomocnenou osobou prihlášku s požadovanými dokumentmi ministerstvu kultúry, školstva a náboženských záležitostí. Informáciu o tom, ktoré materiály je nutné predložiť, poskytuje grécke veľvyslanectvo v Bratislave. Rozhodnutie o prijatí na štúdium vydáva ministerstvo. Keďže vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch je gréčtina, záujemcovia musia predložiť certifikát o znalosti gréckeho jazyka. Certifikát je možné získať na Aténskej alebo Solúnskej univerzite.

 

www.minedu.gov.gr – ministerstvo školstva, výskumu a cirkevných záležitostí

www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií

www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní diplomov

www.eap.gr – Helénska otvorená univerzita, jediná grécka štátna univerzita, ktorá poskytuje diaľkové vysokoškolské štúdium aj postgraduálne štúdium

www.eoppep.gr – Národné stredisko odborného vzdelávania

http://en.greekcourses.uoa.gr - Jazykové centrum vyučovania modernej gréčtiny, informácie o medzirezortnom programe vyučovania modernej gréčtiny ako cudzieho jazyka na Národnej univerzite v Aténach

www.mfa.gr/bratislava – stránka gréckeho veľvyslanectva na Slovensku

www.euraxess.gr – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 26.07.2017