SAIA, n.o.

Holandsko

V Holandsku existuje od roku 2002 trojstupňový systém vyššieho vzdelávania. Existujú dva typy vzdelávacích programov: programy orientované na výskum, ktoré poskytujú univerzity a programy vyššieho vzdelávania praktickejšieho zamerania, ktoré poskytujú odborné vysoké školy.

Bakalárske štúdium (titul bakalár) trvá tri roky, magisterské štúdium (titul Master) jeden alebo dva roky a doktorandské štúdium (titul PhD.) trvá štyri roky.

S ponukou viac ako 1 500 medzinárodných programov a kurzov má Holandsko spomedzi krajín kontinentálnej Európy najviac programov vyučovaných v angličtine.

Viac informácií o štúdiu v Holandsku nájdete v Bulletine SAIA 9/2017, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Beneluxu.

www.government.nl/ministries/ocw - ministerstvo školstva, kultúry a vedy

www.nuffic.nl - Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, informácie o vzdelávacom systéme, výmenných projektoch a programe pre talentovaných zahraničných študentov

www.studyinholland.nl - informácie o štúdiu v Holandsku

www.vsnu.nl - Asociácia holandských univerzít

http://www.vereniginghogescholen.nl/ - Asociácia holandských vyšších odborných škôl

www.idw.nl - uznávanie diplomov v Holandsku

http://www.dutch-embassy.com/slovakia-bratislava.html – Veľvyslanectvo Holandska v SR

www.ivn.nu – Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek

www.hagueacademy.nl – Haagska akadémia medzinárodného práva

www.taalunie.org – Únia holandského jazyka, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku

http://euraxess.nl - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.cnavt.org - informácie o cerifikátoch z holandčiny ako cudzieho jazyka

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 20.09.2017