SAIA, n.o.

Indonézia

Vysokoškolské vzdelávanie v Indonézii poskytujú univerzity, inštitúcie, akadémie, polytechnické školy a pokročilé terciárne školy tzv. Sekolah Tinggi. Tieto inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie sú ďalej kategorizované na súkromné a verejné, pričom verejné vysoké školy existujú už mnoho rokov, no súkromné vysoké školy by sme mohli považovať za pomerne nové. V roku 2010 bolo v Indonézii len 83 verejných vysokoškolských inštitúcií (2,76%) a až 3119 súkromných (97,24%). Všetky vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie sú však pod dohľadom Ministerstva národného vzdelávania. Za najlepšie univerzity v Indonézii sa považuje Inštitút technológie v Bandungne (Bandung Institute of Technology), Univerzita Gadjah Mada v  Yogyakarte (Gadjah Mada University) a Indonézska univerzita v Depoku (University of Indonesia). 

www.kemdikbud.go.id – ministerstvo školstva a kultúry

www.keplu.go.id – ministerstvo zahraničných vecí

www.indonesia.sk – Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave, informácie o štipendiách

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 21.01.2019