SAIA, n.o.

Island

Systém vyššieho vzdelávania (Háskólar) na Islande je tvorený 7 univerzitami a vysokými školami.

Na štátnych univerzitách sa neplatí školné, platí sa ale zápisné. Na pokrytie životných nákladov sú k dispozícii študentské pôžičky.

Štúdium sa delí na bakalársky stupeň (3 roky), magisterský stupeň (2 roky) a doktorandský stupeň (3 roky).

O štúdium na univerzite sa môže uchádzať každý, kto absolvoval vyššie druhostupňové vzdelanie (Framhaldsskólar). S výnimkou určitých odborov ako medicína alebo zubné lekárstvo má Islandská univerzita povinnosť prijať všetkých študentov s certifikátom z vyššieho druhého stupňa získanom na Islande. 

Islandské univerzity poskytujú veľa kurzov vyučovaných v angličtine. Význačné sú predovšetkým programy islandského jazyka a literatúry, glaciológie a geológie.

Bližšie informácie o štúdiu na Islande nájdete v Bulletine 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii

http://eng.menntamalaraduneyti.is - ministerstvo školstva, vedy a kultúry (stránka obsahuje aj informácie o islandských štipendiách)

http://study.iceland.is/ - informácie o štúdiu na Islande

www.hi.is - Islandská univerzita

www.euraxess.is/ - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.iceland.is - informácie o krajine

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 19.04.2017