SAIA, n.o.

Izrael

www.education.gov.il - ministerstvo školstva 

www.mfa.gov.il/mfa/home.asp  - ministerstvo zahraničných vecí

www.che.org.il - Rada vysokých škôl

www.israelstudy.net - konzorcium piatich najväčších izraelských univerzít

http://ec.europa.eu/euraxess/- národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

http://studyinisrael.che.org.il/ - informácie o štúdiu v Izraeli

www.universities-colleges.org.il - informácie o vysokoškolskom štúdiu

 

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 26.09.2010