SAIA, n.o.

Japonsko

www.mext.go.jp– ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológií

www.studyjapan.go.jp/en/index.html – príručka pre záujemcov o štúdium v Japonsku (v angličtine), obsahuje aj informácie o japonských štipendiách

www.nigelward.com/top30.html – 30 najlepších univerzít v Japonsku

www.mofa.go.jp – ministerstvo zahraničných vecí

www.yamasa.org/scholarships/index.html – databáza štipendií nadácie Hattori pre zahraničných študentov

http://www.spf.org/e/ – Mierová nadácia Sasakawa

www.jasso.go.jp – všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku, štipendiá, zoznam vysokých škôl

www.sk.emb-japan.go.jp – Japonské veľvyslanectvo v Bratislave

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 26.09.2010