SAIA, n.o.

Kuba

 

Portál CubaEduca o národnom vzdelávacom systéme na Kube: www.cubaeduca.cu

 

Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike - Bulletin SAIA: https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2014/BS_03_2014.pdf

Informácie v slovenčine: https://studyplanet.eu/kuba/

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas VŠ štúdia 1. a/alebo 2. stupňa, alebo na celé VŠ štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 14.01.2019