SAIA, n.o.

Litva

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (tzv. kolegija). Oba typy sú verejné aj súkromné.  Poskytujú neuniverzitné vzdelávanie (iba na prvom stupni, vedúce k profesionálnej kvalifikácii) a univerzitné vzdelávanie, ktoré je trojstupňové (bakalárske – 4 roky, magisterské  – 1,5 až 2 roky a doktorandské – 4 roky). Odborné vysoké školy umožňujú získať odbornú kvalifikáciu, od roku 2007 majú niektoré z nich právo udeliť tzv. odborný bakalársky titul (profesinis bakalauras). Existujú aj univerzitné štúdiá kombinujúce prvý a druhý stupeň (tzv. vientisosios) zakončené magisterským titulom, v odboroch medicína, inžinierstvo, právo a teológia.

Vyučovacím jazykom je litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné programy aj v iných jazykoch. Podmienkou prijatia na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie uznané v Litve, zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny.

Určité množstvo programov je ponúkaných aj v iných jazykoch, konkrétne anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom. V prípade štúdia v niektorom z týchto jazykov sa vyžaduje doklad o znalosti príslušného jazyka.

Vysokoškolskému vzdelávaniu v Litve bola venovaná téma Bulletinu SAIA 3/2017.

 

www.smm.lt - ministerstvo školstva, vedy a športu

www.smpf.lt - Servisné centrum pre akademické výmeny

www.skvc.lt/default/en - Centrum pre hodnotenie kvality vysokého školstva; súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

www.nrcg.lt - National Resource Center for Vocational Guidance

www.lss.lt - Litovská únia študentov

www.lms.lt - Litovská výskumná spoločnosť

www.vsf.lrv.lt - Litovský štátny fond pre podporu vedy a vzdelávania

http://www.urm.lt/default/lt/ - Ministerstvo zahraničných vecí Litvy

http://www.studyinlithuania.lt - informácie o štúdiu v Litve

http://www.euraxess.lt - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 23.01.2019