SAIA, n.o.

Severné Macedónsko

Vysokoškolské vzdelávanie v Severnom Macedónsku poskytujú verejné a súkromné akreditované vysokoškolské inštitúcie. V súčasnosti sú 4 verejné vysoké školy a 13 súkromných. Zoznam akreditovaných inštitúcií je na stránke ministerstva školstva a vedy (časť: Акредитирани универзитети и факултети).


Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Severnom Macedónsku:

www.mon.gov.mk – ministerstvo školstva a vedy

www.euraxess.mk – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 22.03.2019