SAIA, n.o.

Malta

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje štátna univerzita University of Malta. Pre zahraničných uchádzačov ponúka ročný The Foundations Studies Course, kde sa okrem anglického jazyka vyučujú odborné predmety, ktoré sa uchádzač chystá ďalej študovať. Uchádzači musia predložiť maturitné vysvedčenie Matriculation Certificate alebo jeho ekvivalent s minimálne dosiahnutým hodnotením – C. (A – najvyššie hodnotenie), na medicínu a chirurgiu – B. Na štúdium medicíny je každoročne rezervovaných 30 miest pre zahraničných uchádzačov. Vyučovacím jazykom je anglický a maltský jazyk (zahraniční študenti ho nemusia ovládať).

Prihlášky na celé vysokoškolské štúdium môžu zasielať na zahraničné oddelenie Maltskej univerzity počas celého roka, avšak najneskôr do 30. júna, ak chcú začať štúdium v októbri. Termín pre zahraničných študentov na zimný semester je spravidla v máji, na letný semester spravidla v októbri.

Školné poplatky pre zahraničných študentov z krajín Európskej únie na bakalárskom stupni na University of Malta sa pohybujú v rozpätí od 240 do 2 400 eur za semester, v závislosti od programu a počtu kreditov.

www.education.gov.mt – Ministerstvo školstva, práce a rodiny

http://education.gov.mt/en/education/myScholarship/Pages/default.aspx - informácie o štipendiách na Malte

www.um.edu.mt – Maltská univerzita

http://www.foreignaffairs.gov.mt - Ministerstvo zahraničných vecí

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 26.07.2017