SAIA, n.o.

Mexiko

Základné informácie o štúdiu a o štipendiách v Mexiku (v španielčine): https://www.queestudiar.org/extranjero/estudiar-en-mexico/

https://www.mexico.mx/es/faq/4

 

www.sep.gob.mx/wb – ministerstvo školstva

http://sre.gob.mx – stránka ministerstva zahraničných vecí, informácie o štipendiách (v španielčine aj angličtine), on-line prihlasovanie

Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike - Bulletin SAIA: https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2014/BS_03_2014.pdf

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 14.01.2019