SAIA, n.o.

Nórsko

Nórsko má 7 akreditovaných univerzít, 9 špecializovaných univerzitných inštitúcií, 22 štátnych vysokých škôl, 2 národné vysoké školy umenia a niekoľko súkromných vysokoškolských inštitúcií. S výnimkou zopár súkromných vysokých škôl sú všetky vysokoškolské inštitúcie v Nórsku štátne.

Vo všeobecnosti sa na vysokoškolských inštitúciách nevyžadujú školné poplatky, určité odborné vzdelávacie programy ale môžu byť spoplatnené. 

Vysokoškolské štúdium je trojstupňové: bakalárske (3 roky), magisterské (2 roky) a doktorandské (3 roky). Výnimkou sú 5-ročné jednostupňové magisterské programy, ako aj tzv. profesijne orientované odbory ako medicína, psychológia, teológia a veterinárstvo.

Akademický rok trvá spravidla od polovice augusta do polovice júna. Hodnotenie je na stupnici A - F, pričom A je najlepšia známka a E je najhoršia možná známka na uznanie kreditu.

Nórske univerzity a štátne vysoké školy spravidla nevyberajú školné poplatky od zahraničných študentov. Pri počítaní nákladov na štúdium v Nórsku ale treba počítať so životnými nákladmi, ktoré sú v Nórsku oveľa vyššie v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami.

Bližšie informácie o štúdiu v Nórsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii.

http://www.regjeringen.no - ministerstvo školstva a výskumu

www.knn.no - Národné akademické informačné centrum

www.study-norway.net - stránka o štúdiu v Nórsku

http://www.studyinnorway.no - stránka o štúdiu v Nórsku

www.siu.no – Centrum pre medzinárodnú univerzitnú spoluprácu

www.nokut.no – nórsky ENIC/NARIC, Informačné centrum pre uznávanie zahraničných kvalifikácií

http://www.forskningsradet.no - Nórska rada pre výskum

www.euraxess.no - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

http://www.samordnaopptak.no - portál agentúry NUCAS, informácie o prijatí na nórske vysoké školy

www.udi.no - Nórsky imigračný úrad, informácie o pobyte v Nórsku, o registrácii pobytu

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 19.04.2017