SAIA, n.o.

Nový Zéland

Vzdelávací systém má štyri stupne. Prvý stupeň - bakalárske štúdium - podľa odboru trvá 3 - 5 rokov. Ďalšími stupňami sú ročný honour degree, ročný master degree a trojročné doktorandské štúdium (PhD).

Prihlášky sa podávajú na formulároch, ktoré sa dajú stiahnuť z webstránok škôl. Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje maturitné vysvedčenie a doklad o jazykovej skúške. Univerzity ponúkajú aj prípravné kurzy na vysokoškolské štúdium - Foundation studies.

Na Novom Zélande je osem štátnych univerzít, bakalárske štúdium ponúka aj sedem súkromných škôl a sedem štátnych pedagogických inštitútov. Odborné kurzy ukončené diplomom ponúka aj viac ako dvadsať polytechník.

 

Zoznam 8 univerzít na Novom Zélande:

www.minedu.govt.nz – ministerstvo školstva

www.newzealandeducated.com – informácie o štúdiu na Novom Zélande a o štipendiách novozélandskej vlády

www.studytravelwork.co.nz – štúdium na Novom Zélande

www.nzvcc.ac.nz - informácie o novozélandských univerzitách

https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/ - informácie o štipendiách 

http://scholarship-positions.com/category/new-zealand-scholarships/ - prehľad aktuálnych štipendií na Novom Zélande

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 22.11.2019