SAIA, n.o.

Poľsko

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, akadémie a technické univerzity a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne odbory. Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie – świadectwo dojrzałości. Ostatné podmienky si stanovujú samotné vysokoškolské inštitúcie. Uchádzači sa prihlasujú priamo na vysokoškolskej inštitúcii, na ktorej chcú študovať. Informácie poskytuje zahraničné oddelenie príslušnej inštitúcie.

Základné informácie o štúdiu v Poľskej republike záujemcovia nájdu aj v Bulletine SAIA 12/2013, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Vyšehradskej štvorky.

www.men.gov.pl - ministerstvo národného vzdelávania

www.nawa.gov.pl - Národná agentúra pre akademické výmenné pobyty

www.go-poland.pl - portál pre zahraničných záujemcov o štúdium v Poľsku

www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií a jazykových škôl

http://www.study-krakow.com/ - portál prezentujúci možnosti vysokoškolského štúdia v Krakove

www.euraxess.pl - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 12.09.2017