SAIA, n.o.

Rusko

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Rusku poskytujú univerzity, akadémie a vysoké školy. Rusí občania na vysokých školách študujú buď zadarmo alebo ako tzv. bjudžetnici, alebo platia školné tzv. platnici. Slovenskí občania môžu v Rusku študovať ako štipendisti alebo samoplatcovia.

V súvislosti s bolonským procesom (Ruská federácia pristúpila k Bolonskej deklarácii v roku 2003) dochádza v ruskom vysokoškolskom vzdelávaní k zmenám. Tradičný päťročný model vzdelávania nahrádza dvojstupňové vzdelávanie – so 4-ročným bakalárskym (бакалавр) a 2-ročným magisterským štúdiom (магистр). Postgraduálne štúdium sa v Rusku nazýva ašpirantúra a trvá tri roky. Po obhájení práce absolvent získa titul kandidát vied, ktorý je približne ekvivalentom titulu PhD.
Na väčšine ruských univerzít sa vyučuje v ruštine.

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončenie príslušného vzdelania – stredoškolského pre bakalárske štúdium, bakalárskeho pre magisterské štúdium a magisterského pre doktorandské štúdium.

Cudzinci, ktorí prichádzajú študovať na ruské vysoké školy ako samoplatcovia, musia skladať štandardizovaný test z ruského jazyka. Bližšie podmienky si určujú samotné univerzity, preto je nutné kontaktovať priamo vysokoškolskú inštitúciu. Podmienky bývajú zväčša zverejnené na webstránkach jednotlivých univerzít.

Zoznam akreditovaných škôl

Zoznam akreditovaných ruských vysokoškolských inštitúcií je dostupný na viacerých webových stránkach, napríklad na stránke Národného akreditačného výboru (Федеральное государственное учреждение „Национальное аккредитационное агентство в сфере образования“, skr. ФГУ „Росаккредагентство“, National Accreditation Agency – NAA) je register akreditovaných vysokoškolských inštitúcií www.nica.ru. Na stránke Národného informačného centra pre akademické uznávanie a mobilitu, tzv. ruský ENIC (Национальный информационный Центр по академическому признанию и мобильности/The National Information Center on Academic Recognition and Mobility – www.russianenic.ru) je zoznam akreditovaných škôl zoradený podľa abecedy v anglickom jazyku (transkripcia do latinky) www.russianenic.ru/english/cred/index.html.

MŠ: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

http://studyinrussia.ru/ - informácie pre zahraničných šrudentov

www.russia.edu.ru - informácie o vysokoškolskom vzdelávaní v Rusku

www.runnet.ru

www.russianenic.ru – uznávanie dokladov o vzdelaní

www.mgimo.ru – stránka Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 09.08.2017