SAIA, n.o.

Srbsko

Bližšie informácie o štúdiu v Srbsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie.

www.mpn.gov.rs - ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja

www.euraxess.rs - národný portál pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 25.11.2011