SAIA, n.o.

Švédsko

Vysokoškolské vzdelávanie vo Švédsku poskytujú štátne a súkromné univerzity a vysoké školy. Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové (bakalársky stupeň - trvá zvyčajne 3 roky, magisterský stupeň - trvá zvyčajne 1 až 2 roky a doktorandský stupeň - trvá minimálne 4 roky).

Vysokoškolské štúdium pre občanov Švédska a Európskej únie nie je spoplatnené. Životné náklady sú v priemere 8 000 švedských korún (približne 850 EUR).

Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov - jesenného a jarného.

Základnými predpokladmi prijatia na vysokoškolské štúdium 1. stupňa je amturita a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka.

Termíny uzávierok na bakalárske a magisterské programy sú spravidla 15. augusta na jarný semester a 15. januára na jesenný semester.

Bližšie informácie o štúdiu vo Švédsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii.

www.regeringen.se - ministerstvo školstva a výskumu

www.si.se - Švédsky inštitút

www.studyinsweden.se - informačný portál o živote a štúdiu vo Švédsku

www.uhr.se - Švédska rada pre vysokoškolské vzdelávanie; agentúra zodpovedná za uznávanie zahraničných kvalifikácií

www.euraxess.se - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 25.04.2017