SAIA, n.o.

Taliansko

V Taliansku vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú univerzity, technické univerzity, univerzitné inštitúty a špecializované vzdelávacie zariadenia na univerzitnej úrovni (predovšetkým umelecké školy). Vysoké školy sú štátne a súkromné.

Pre slovenských občanov je základnou podmienkou pre vstup na taliansku univerzitu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Nevyhnutným predpokladom na zápis na talianske univerzity je vynikajúca znalosť talianskeho jazyka.

Zahraniční uchádzači o zápis na univerzity v Taliansku musia povinne zložiť jazykovú skúšku, ktorá sa koná priamo na vybranej univerzite v dni stanovenom univerzitou, väčšinou v prvom septembrovom týždni. Informácie o tejto skúške s uvedením termínu uchádzači obdržia priamo na univerzite.

Od jazykovej skúšky sú oslobodení absolventi talianskej sekcie Bilingválneho Gymnázia na ulici L. Sáru v Bratislave. Držitelia univerzitného diplomu talianskeho jazyka a kultúry a absolventi rôznych kurzov talianskeho jazyka môžu byť oslobodení od jazykovej skúšky len na základe rozhodnutia príslušnej univerzity (uznaná je napríklad skúška talianskeho jazyka CILS, ktorú je možné zložiť aj v Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave).

Spravidla v polovici apríla vydáva talianske Ministerstvo vzdelávania, univerzít a výskumu spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce obežník s pokynmi pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať na talianskych univerzitách. Obežník je zverejnený na stránkach: www.miur.it a www.esteri.it. Talianske veľvyslanectvo v Bratislave obežník spracuje bezprostredne po publikovaní a informácie zasiela na požiadanie elektronickou poštou.

Informácie o talianskom univerzitnom vzdelávacom systéme nájdete TU.

www.istruzione.it– Ministerstvo vzdelávania, univerzít a výskumu

www.esteri.it– Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce; informácie o štipendiách a on-line prihlasovanie

www.study-in-italy.it– informácie pre zahraničných študentov

www.cimea.it– informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu a uznávanie dokladov

http://sito.cineca.it/– databáza univerzít

www.cestor.it– Centro Studi Orientamento (zoznam univerzít, postgraduálne možnosti štúdia, programy Master)

www.crui.it– Talianska rektorská konferencia

www.euraxess.it – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 15.01.2019