SAIA, n.o.

TOEFL

www.ets.org/toefl

TOEFL (Test of English as a Foreign Language, t. j. test z angličtiny ako cudzieho jazyka) je celosvetovo rozšírený test z angličtiny požadovaný rôznymi inštitúciami a hlavne zahraničnými školami ako objektívne zhodnotenie jazykových schopností uchádzača (každá škola si stanovuje počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium).

Test TOEFL sa vyžaduje od uchádzačov o bakalárske, magisterské a postgraduálne štúdium.

AKO UHRADIŤ POPLATOK ZA TEST

Poplatok: 235 USD

  • medzinárodnou kreditnou kartou -  VISA, MasterCard, JCB, Discover alebo American Express (samotná karta nemusí byť vystavená na vaše meno, môže za vás zaplatiť aj iná osoba, musí však mať denný limit vyšší ako 235 USD, aby váš pokus o platbu nebol zamietnutý a celý proces tým značne skomplikovaný).
  • bankovým šekom na 235 USD, šek musí byť vystavený na americkú banku a splatný príjemcovi ETS-TOEFL, Princeton, New Jersey, USA (napr. ČSOB vám vystaví bankový šek účtovaný cez americkú banku Chase Manhattan).

 

POZOR! K prihláške musíte priložiť originál šeku! Pokiaľ priložíte k prihláške len potvrdenie o príkaze/platbe a samotný šek pošle banka, ETS nespracuje vašu prihlášku.

INTERNETOVÁ FORMA TESTU TOEFL – Internet Based Testing

Miesto a termín testovania

Na Slovensku sú v súčasnosti otvorené  internetové testovacie centrá v Bratislave, Košiciach, Nitre, Skalici a Žiline. Čiže každý záujemca o testovanie  si vyberie najprv miesto testovania, potom dátum zloženia testu a  po zaplatení poplatku sa akceptovaným záujemcom  oznámi  presná adresa testovacieho centra.  Internetové testovanie začalo 7. júla 2006. Ide o  spôsob testovania cez internet, ktoré obsahuje aj novú časť Speaking. Ostatné časti budú majú novú štruktúru, sú integrované, t.j. kombinované  jednotlivé úlohy: čítanie, počúvanie, hovorenie, písanie. Po zavedení internetového testovania TOEFL, papierové (paper-based) ani počítačové (computer-based) testovanie už nebude prebiehať.

Testovacie miesta a dni na Slovensku

REGISTRAČNÉ CENTRUM

Prometric

ATTN: PTC Registration

P.O. Box 2024

8203 AA Lelystad

The Netherlands

Tel: +31-320-239 540

Fax: +31-320-239 541

Kontakt na registračné centurm: https://www.prometric.com/en-us/contact-us/pages/default.aspx

 

Na internetovú  formu TOEFL sa môžete zaregistrovať on-line, telefonicky alebo poštou.

 

Platba: jednou z uvedených kreditných kariet

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní pred testom (je možné prihlásiť sa aj do troch pracovných dní pred testom za príplatok 35 USD)

 

  • telefonicky - kreditnou kartou

Platba: jednou z uvedených kreditných kariet

Prihlasovanie: najneskôr 7 dní pred testom (je možné prihlásiť sa aj jeden deň pred testovaním, a to najneskôr do 17:00 hod. miestneho času daného testovacieho centra, v pracovný deň, za príplatok 35 USD)

Postup: vyplňte registračný formulár International Test Scheduling Form. Najneskôr 7 pracovných pred vybraným termínom testovania zatelefonujte do registračného centra v Holandsku a nadiktujete im všetky údaje z vyplneného formulára vrátane čísla kreditnej karty. Starostlivo si zapíšte vaše registračné číslo (appointment confirmation number), dátum a čas testu a adresu testovacieho centra.

 

  • poštou

Platba: bankovým šekom

Prihlasovanie: 5 – 6 týždňov pred testom

Postup: vyplňte registračný formulár International Test Scheduling Form a priložte k nemu bankový šek. Prihlášku  päť až šesť týždňov pred prvým Vami vybraným termínom na adresu registračného centra v Holandsku (musia ho obdržať najneskôr 4 týždne pred zamýšľaným dňom testu).

V prípade, že nedostanete potvrdenie registrácie, najneskôr 3 pracovné dni pred prvým vami zvoleným termínom testu kontaktuje registračné centrum v Holandsku.

 

Registračný formulár nájdete na www.ets.org/toefl alebo v registračnom bulletine, ktorý je k dispozícií v pracoviskách SAIA alebo Fulbrightovej komisie.

Štruktúra testu

1.      Reading (čítanie)  60 – 100 minút

2.      Listening (počúvanie)  60 – 90 minút

3.      Speaking (hovorenie) – 20 minút

4.      Writing (písanie) – 55 minút

 

Bodovanie a zasielanie výsledkov

Maximálny počet bodov, ktoré môže testovaný získať je 120, pričom za každú zo štyroch častí môže získať maximálne 30 bodov.

Výsledky budú zverejnené na webstránke www.ets.org/toefl v časti Learners and Test Takers 15 pracovných dní po teste a potom zaslané poštou uchádzačovi a zvoleným inštitúciám. Sprístupnenie výsledkov je na základe registračného čísla uchádzača. ETS zašle výsledky zdarma uchádzačovi a max. 4 inštitúciám (dodatočné zasielanie výsledkov stojí 17 USD/inštitúcia).

Dôležité upozornenia

  • pokiaľ sa rozhodnete neabsolvovať test a zrušíte registráciu najneskôr tri pracovné dni pred termínom skúšky, môže vám byť vrátená polovica registračného poplatku
  • zmena termínu testu je možná do troch pracovných dní pred skúškou za poplatok 60 USD
  • existuje možnosť zrušiť skóre na konci testu, čo ale znamená, že skóre nebude oznámené ani kandidátovi, ani vybraným inštitúciám; bez vrátenia poplatku za test
  • žiadosť o obnovenie skóre musí ETS obdržať do 10 dní po termíne skúšky, poplatok za obnovenie skóre je 20 USD

 

PRÍPRAVA NA TEST

Posledná aktualizácia: 26.02.2019