SAIA, n.o.

DELF, DALF

 

DELF Diplôme d´études en langue française
DALF Diplôme approfondi de langue française

Použitie: DELF – Diplom na stupni pre mierne pokročilých vo francúzskom jazyku a DALF – Diplom pre pokročilých sú oficiálne diplomy, vydané francúzskym ministerstvom školstva a zaručujú uznanie vašich zručností vo francúzštine. Pozostávajú zo 6 nezávislých diplomov a sú zosúladené so šiestimi stupňami Európskeho referenčného rámca.

Existuje aj verzia DELF - junior. Je určená pre verejnosť navštevujúcu stredné školy a je zostavená tak, ako verzia DELF pre širokú verejnosť. Rozdiel spočíva vo výbere tém: pri výbere tém sa prihliada na záujmy mladých.

Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných kandidátov.

Platnosť: neobmedzená

Bližšie informácie: www.ciep.fr, www.ifb.sk, www.afbb.sk, www.afke.sk

Poplatok: 49 eur/A1, 59 eur/A2, 69 eur/B1, 79 eur/B2, 89 eur/C1, 99 eur/C2

Forma testu:1. počúvanie (20 - 40 minút), 2. čítanie (0,5 – 1 hodina), 3. písanie (0,5 – 2,5 hodiny) 4. hovorenie (5-7 minút – 1 hodina)

Testovacie centrá:

· Francúzsky inštitút v Bratislave, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava (www.ifb.sk, e-mail: cours@france.sk, tel.: 02/ 5934 7777, 5934 7735);

· Francúzska aliancia v Banskej Bystrici, Námestie SNP 14, P.O.Box 244, 974 00 Banská Bystrica (www.afbb.sk, e-mail: direction@afbb.sk, kurzy@afbb.sk, tel.: 048/415 41 20, 415 41 05);

· Francúzska aliancia v Košiciach, Jesenského 26, 040 01 Košice (www.afke.sk, e-mail: alliancefr.kosice@yahoo.fr, tel.: 055/72 99 517)

Termín jazykovej skúšky DELF a DALF: február a jún (zápis možný v januári a v máji)

Posledná aktualizácia: 17.10.2010