SAIA, n.o.

Taliančina

C.I.L.S. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Použitie: Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka C.I.L.S. je medzinárodne uznávaný diplom, ktorý udeľuje Università per Stranieri di Siena na základe dohody s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky. Skúška Livello Uno (B1) je dokladom o schopnostiach používať taliansky jazyk v každodennej komunikácií, skúška Livello Due (B2) umožňuje zápis na talianske univerzity, skúška Livello Tre (C1) sa vyžaduje pre zápis do kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti talianskeho jazyka na Università per Stranieri di Siena, skúška Livello Quattro (C2) sa vyžaduje pre zápis do kurzov špecializovaných na didaktiku talianskeho jazyka na Università per Stranieri di Siena.

Platnosť: neobmedzená

Bližšie informácie: http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava alebo Taliansky kultúrny inštitút

Poplatok: 30 eur/A1, 30 eur/A2, 50 eur/B1, 60 eur/B2, 70 eur/C1, 90 eur/C2

Forma testu: test pozostáva z piatich častí (ascolto, lettura, analisi delle strutture di comunicazione, produzione scritta, produzione orale), každá časť je hodnotená samostatne, v prípade, že uchádzač nedosiahne dostatočný počet bodov v niektorej časti skúšky, môže si zopakovať konkrétnu časť v najbližších dvoch termínoch.

Testovacie centrum: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Kapucínska 7, 811 03 Bratislava, e-mail: corsi.iicbratislava@esteri.it, tel.: 02/ 5930 7111)

Termín jazykovej skúšky C.I.L.S.: jún a december (na skúšku je potrebné sa prihlásiť 5 týždňov pred termínom)

Posledná aktualizácia: 17.10.2010