SAIA, n.o.

Aktuality

JAPONSKO - štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO
Uzávierka podávania žiadostí: 18. máj 2021

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 30. apríl 2021; pobyty počas akademického roka 2021/2022

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2020 na zlepšenie činnosti SAIA.

NEMECKO - Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 30. apríl 2021

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je program CEEPUS na akademický rok 2021/2022

Navždy nás opustila Mária Križankovičová
Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

INDONÉZIA - Štipendium indonézskej vlády KNB 2021 na celé štúdium
Uzávierka: 4. máj 2021

Štipendium Martina Filka - podpora štúdia na popredných zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 5. máj 2021

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2021

RAKÚSKO - Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied
Uzávierka: 7. jún 2021

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022, 2. aktualizované vydanie (október 2020)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022
Uzávierka: podľa štipendijného programu

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA
Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 16. 4. 2021)

COVID-19 - Často kladené otázky
Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch