SAIA, n.o.

Akcia Rakúsko-Slovensko – FAQ

V prípade otázok týkajúcich sa štipendijných pobytov v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko sa, prosím, obráťte na OeAD.

Aktuálne informácie sú uvedené na stránke: https://oead.at/en/to-austria/scholars/.

V prípade otázok týkajúcich sa ochorenia Covid-19 v Rakúsku kontaktujte infolinku vytvorenú Ministerstvom vnútra Rakúskej republiky. Tel. č.: 0800 555 621 (linka funguje nepretržite). 


Aktuálne informácie môžete nájsť na stránkach: 
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-
nCov).html

Všeobecné informácie a odporúčania: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Ak sa nachádzate v Rakúsku a objavili sa u Vás príznaky ako horúčka, kašeľ či sťažené dýchanie, zostaňte doma a kontaktujte lekársku pohotovostnú službu na čísle 1450 pre ďalší postup a diagnostiku.

Posledná aktualizácia: 23.02.2021