SAIA, n.o.

Pracovníci SAIA (kontakty a agenda)

Výkonný výbor SAIA, n. o. (vedenie organizácie)

Poradenstvo o štúdiu, výskume a štipendiách do vybraných krajín (vrátane štipendií na základe bilaterálnych dohôd)

Národný štipendijný program SR

Akcia Rakúsko - Slovensko

Program CEEPUS - národná kancelária

Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Regionálne pracoviská SAIA (Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina)

Redakcia "Bulletin SAIA"

Finančné, personálne a prevádzkové oddelenie SAIA

Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba

 

Poznámka: Ak máte zriadené konto v rámci Microsoft Teams (a vaša organizácia neobmedzuje kontatovať ľudí mimo vašej organizácie), môžete sa s našimi pracovníkmi spojiť aj prostredníctvom tejto služby - vyhľadať nás môžete podľa e-mailovej adresy.

 

VÝKONNÝ VÝBOR SAIA, N. O.

Mgr. Michal FEDÁK, výkonný riaditeľ

e-mail e-mail: michal.fedak@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4711

skype Skype: "live:michal.fedak"

PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD., zástupkyňa výkonného riaditeľa

       e-mail e-mail: karla.zimanova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4700

 

PORADENSTVO O ŠTÚDIU, VÝSKUME A ŠTIPENDIÁCH DO VYBRANÝCH KRAJÍN (vrátane štipendií na základe bilaterálnych dohôd a ponúk vlád)

Mgr. Ondrej ARADSKÝ, administrátor štipendií a grantov

(teritoriálna zodpovednosť: informácie o štúdiu a výskume na Slovensku pre záujemcov zo zahraničia)

e-mail e-mail: ondrej.aradsky@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4733

skype Skype: "live:nsp-foreign"

Mgr. Milica IVOVIČ, administrátorka štipendií a grantov

(teritoriálna zodpovednosť: Bulharsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko)

e-mail e-mail: milica.ivovic@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4735

skype Skype: "live:milica.ivovic"

Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ, informácie a poradenstvo

(teritoriálna zodpovednosť: Arménsko, Azerbajdžan, Austrália, Gruzínsko, Írsko, Kanada, Nový Zéland, USA, Uzbekistan, Veľká Británia; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí)

e-mail e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk

phone tel.: 055/2000 987, 055/6325 418

skype Skype: "saia0104"

Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ, informácie a poradenstvo

(teritoriálna zodpovednosť: Kuba, Mexiko a ostatné štáty Latinskej Ameriky; Maroko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí)

e-mail e-mail: beata.kostalova@saia.sk

phone tel.: 037/2000 987, 037/6408 187

skype Skype: "saia0101"

Mgr. Simona MAHÚTOVÁ, informácie a poradenstvo

(teritoriálna zodpovednosť: Estónsko, Indonézia, Jordánsko, Juhoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Malajzia, Turecko, Vietnam, Thajsko; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí)

e-mail e-mail: simona.mahutova@saia.sk

phone tel.: 041/2000 987, 0948 291 667

skype Skype: "saia.zilina"

Mgr. Magdaléna MERGOVÁ, informácie a poradenstvo

(teritoriálna zodpovednosť: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Island, Luxembursko, Malta, Nórsko, Švédsko; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí)

e-mail e-mail: magdalena.mergova@saia.sk

phone tel.: 048/2000 987, 048/4137 810

Mgr. Júlia NEIPLOVÁ, administrátorka štipendií a grantov

(teritoriálna zodpovednosť: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Srbsko)

e-mail e-mail: julia.neiplova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4736

skype Skype: "live:julia.neiplova"

Mgr. Adela POLÁČKOVÁ, administrátorka štipendií a grantov

(teritoriálna zodpovednosť: Bielorusko, Čína, Egypt, Grécko, India, Izrael, Japonsko, Kazachstan, Kórea, Ruská federácia, Švajčiarsko, Taiwan, Ukrajina; všeobecné poradenstvo o štúdiu v zahraničí)

e-mail e-mail: adela.polackova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4737

skype Skype: "live:adela.polackova"

Mgr. Kristína SALLEROVÁ, administrátorka štipendií a grantov

(teritoriálna zodpovednosť: Nemecko/DAAD, Rakúsko)

e-mail e-mail: kristina.sallerova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4738

skype Skype: "live:.cid.3847b9b28516e994"

 

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR

Mgr. Kristína SALLEROVÁ, administrátorka programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

e-mail e-mail: kristina.sallerova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4738

skype Skype: "live:.cid.3847b9b28516e994"

Mgr. Ondrej ARADSKÝ, administrátor programu pre zahraničných uchádzačov

e-mail e-mail: ondrej.aradsky@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4733

skype Skype: "live:nsp-foreign"

Mgr. Lenka STAŠINIAKOVÁ, finančná manažérka programu (vyplácanie štipendií a cestovných grantov)

e-mail e-mail: lenka.stasiniakova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4753

 

AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ

Mgr. Michal FEDÁK, riaditeľ programu

e-mail e-mail: michal.fedak@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4711

skype Skype: "live:michal.fedak"

Mgr. Kristína SALLEROVÁ, koordinátorka programu

e-mail e-mail: kristina.sallerova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4738

skype Skype: "live:.cid.3847b9b28516e994"

Ing. Zuzana KOPECKÁ, finančná manažérka programu

e-mail e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4752          

 

PROGRAM CEEPUS – NÁRODNÁ KANCELÁRIA

Mgr. Milica IVOVIČ, koordinátorka programu – štipendisti prichádzajúci na Slovensko

e-mail e-mail: milica.ivovic@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4735

skype Skype: "live:milica.ivovic"

Mgr. Júlia NEIPLOVÁ, koordinátorka programu – slovenskí štipendisti

e-mail e-mail: julia.neiplova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4736

skype Skype: "live:julia.neiplova"

Ing. Zuzana KOPECKÁ, finančná manažérka programu (vyplácanie štipendií a cestovných náhrad)

e-mail e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4752         

 

EURAXESS SLOVENSKO

Mgr. Janka KOTTULOVÁ, PhD., projektová manažérka

e-mail e-mail (programový): euraxess@saia.sk

e-mail e-mail: janka.kottulova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4758

Mgr. Silvia KOTULIČOVÁ, projektová manažérka

e-mail e-mail (programový): euraxess@saia.sk

e-mail e-mail: silvia.kotulicova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4732

skype Skype: "live:silvia.kotulicova"

Mgr. Zuzana KOVÁČIKOVÁ, PhD., projektová manažérka

e-mail e-mail (programový): euraxess@saia.sk

e-mail e-mail: zuzana.kovacikova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4761

Ing. Lenka ZEMANOVÁ, projektová manažérka

e-mail e-mail (programový): euraxess@saia.sk

e-mail e-mail: lenka.zemanova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4760

Mgr. Ondrej ARADSKÝ, manažér projektu

e-mail e-mail (programový): euraxess@saia.sk

e-mail e-mail: ondrej.aradsky@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4733

skype Skype: "live:nsp-foreign"

PaedDr. Karla ZIMANOVÁ, PhD., manažérka programu

e-mail e-mail (programový): euraxess@saia.sk

e-mail e-mail: karla.zimanova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4757

 

REGIONÁLNE PRACOVISKÁ SAIA

Banská Bystrica: Mgr. Magdaléna MERGOVÁ, koordinátorka programov SAIA, n. o., pre banskobystrický región

e-mail e-mail: saia.bbystrica@saia.sk

phone tel.: 048/2000 987, 048/4137 810

Košice: Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ, koordinátorka programov SAIA, n. o., pre košický a prešovský región

e-mail e-mail: saia.kosice@saia.sk

phone tel.: 055/2000 987, 055/6325 418

skype Skype: "saia0104"

Nitra: Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ, koordinátorka programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región

e-mail e-mail: saia.nitra@saia.sk

phone tel.: 037/2000 987, 037/6408 187

skype Skype: "saia0101"

Žilina: Mgr. Simona MAHÚTOVÁ, koordinátorka programov SAIA, n. o., pre žilinský a trenčiansky región

e-mail e-mail: saia.zilina@saia.sk

phone tel.: 041/2000 987, 0948 291 667

skype Skype: "saia.zilina"

     

REDAKCIA "BULLETIN SAIA"

PhDr. Ján CHLUP, redaktor Bulletinu SAIA

e-mail e-mail: bulletin@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4739

 

FINANČNÉ, PERSONÁLNE A PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

Ing. Zuzana VARGAOVÁ, vedúca oddelenia

e-mail e-mail: zuzana.vargaova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4754           

Ing. Zuzana KOPECKÁ, finančná administrátorka programov

e-mail e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4752         

Mgr. Lenka STAŠINIAKOVÁ, finančná administrátorka programov; pokladňa

e-mail e-mail: lenka.stasiniakova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4753           

Ing. Kristína ŠOLTYSOVÁ, finančná administrátorka programov

e-mail e-mail: kristina.soltysova@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4751           

Roman KOVARIK, technický asistent, sekretariát

e-mail e-mail: roman.kovarik@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4731, 02/5930 4711     

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZODPOVEDNÁ OSOBA

Mgr. Michal FEDÁK, zodpovedná osoba (Data Protection Officer)

e-mail e-mail: saia@saia.sk

phone tel.: 02/5930 4700